Working with EU documents - COM (2021) 117

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti da donosi delegirane akte dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2018/974 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima
Document Type
Report
Policy Area
Constitutional and Legal Affairs
Delivery Date