Working with EU documents - COM (2022) 283

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u provedbi strategije EU-a za biogospodarstvo Europska politika u području biogospodarstva: pregled stanja i buduća kretanja
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date