Working with EU documents - COM (2022) 249

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ususret direktivi o kaznenim sankcijama za kršenje prava Unije o mjerama ograničavanja
Document Type
Communication
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date