9th term of the Croatian Parliament (14 October 2016 - 22 July 2020)

9th constituency

Elected MP’s

Baričević, Martin (HDZ, substitute member of Darko Milinović)
Bulj, Miro (Most)
Klarin, Ivan (SDP)
Kovač, Miro (HDZ)
Šipić, Ivan (HDZ, substitute member of Nediljko Dujić)
IX. izborna jedinica obuhvaća Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju i sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije i to:
- područje Ličko-senjske županije u cijelosti,
- područje Zadarske županije u cijelosti,
- područje Šibensko-kninske županije u cijelosti,
- sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije - gradovi i općine: Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Kaštela, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Sinj, Trilj, Trogir, Vrlika.