11th term of the Croatian Parliament (16 May 2024)

10th constituency

Elected MP’s

Baričević, Danica (HDZ, substitute member of Damir Krstičević)
Budalić, Ivan (HDZ, substitute member of Blaženko Boban)
Knežević, Viktorija (Centar, substitute member of Ivica Puljak)
Milan, Dalibor (HDZ, substitute member of Branko Bačić)
Petrov, Božo (Most)
X. izborna jedinica obuhvaća područja:
– Dubrovačko-neretvanske županije u cijelosti,
– dijela Splitsko-dalmatinske županije: gradovi Hvar, Imotski, Komiža, Makarska, Omiš, Split, Stari Grad, Supetar, Vis i Vrgorac te općine Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dugi Rat, Gradac, Jelsa, Lokvičići, Lovreć, Milna, Nerežišća, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Proložac, Pučišća, Runovići, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Tučepi, Zadvarje, Zagvozd i Zmijavci.