Članovi Odbora za turizam primili u posjet izaslanstvo Odbora za turizam tajlandskog parlamenta

Zagreb - Članovi Odbora za turizam Hrvatskoga sabora primili su u službeni posjet izaslanstvo Odbora za turizam tajlandskog parlamenta.

Članica Odbora za turizam Nevenka Marinović pozdravila je uime saborskog Odbora goste iz Tajlanda. Istaknula je da je turizam u Hrvatskoj strateška grana koja se temelji na prirodnim ljepotama i resursima. Hrvatska kao zemlja s 1244 otoka, blage mediteranske klime, toplog mora i zdrave hrane postala je prepoznatljiva turistička destinacija. Uz ovaj morski dio turizma ništa manje nije atraktivan ni pojas gorske Hrvatske s prekrasnim planinama, kao ni kontinentalni pojas koji nudi velik potencijal u funkciji razvoja zdravstvenog turizma. Hrvatska strateški promatra razvoj još jedne grane gospodarstva vezane za turizam, a to je ekološka poljoprivreda i proizvodnja zdrave hrane. Zaključila je da Hrvatska ima prirodne preduvjete za razvijanje turizma, ali ključ svakog uspjeha u turizmu ipak je ljudski faktor. 

Članovi tajlandskog odbora za turizam istaknuli su želju za jačanjem suradnje u području turizma između dvije države. Hrvatska je vrlo popularna turistička destinacija u Tajlandu i jedina prepreka za dolazak još više gostiju iz Tajlanda u Hrvatsku je ta što Hrvatska nema svoje generalno diplomatsko predstavništvo u Tajlandu, pa građani po vizu čak trebaju ići u Indoneziju. Stoga su zamolili da Hrvatska razmotri mogućnost otvaranja svog generalnog predstavništva u Bangkoku. Nevenka Marinović istaknula je da će Hrvatska svakako razmotriti ovaj prijedlog. 

Autor: Služba za odnose s javnošću