Savjetovanja s javnošću

Na temelju članka 11. stavka 2., a u vezi s člankom 10., stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) Hrvatski sabor obavještava javnost o nacrtima akata u postupku njihova donošenja kojima su predlagatelji saborski zastupnici, radna tijela te klubovi zastupnika sa svrhom savjetovanja s javnošću.