Hrvatski sabor - predstavničko tijelo građana

pročelje_300Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. Ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem. Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine, nemaju obvezujući mandat i imaju imunitet nepovredivosti.

Aktualni, jedanaesti saziv Hrvatskog sabora konstituiran je 16. svibnja 2024. godine na temelju rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 17. travnja 2024. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Sabor je izabran 151 zastupnik.

Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put, između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi put, između 15. rujna i 15. prosinca. Izvanredno, Sabor zasjeda na zahtjev predsjednika Republike, Vlade ili većine zastupnika. Predsjednik Hrvatskoga sabora može, uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka, sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje.

Pučki pravobranitelj

Pučki pravobranitelj opunomoćenik je Hrvatskoga sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti.

Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina. Detaljne informacije o radu pučkog pravobranitelja dostupne su na internetskim stranicama Ureda pučkog pravobranitelja.

Kontakt:

Ured pučkog pravobranitelja
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/48 51 855, 01/48 51 853
Telefaks: 01/64 31 628
e-mail: info@ombudsman.hr