Osoba za nepravilnosti u Hrvatskome saboru

Osoba za nepravilnosti u Hrvatskome saboru:
Lada Lozančić, dipl. pravnica
Telefon: 01/4569-428
e-mail: povjerljiva.osoba@sabor.hr 

Zamjenica osobe za nepravilnosti:
Mirna Matković, magistra prava
Telefon: 01/6303-069
e-mail: povjerljiva.osoba@sabor.hr