Tajništvo

Tajnik Hrvatskoga sabora

Davor Orlović, dipl. iur.
Telefon: 01/4569 435
Faks: 01/6303 008
e-mail: tajnik@sabor.hr

Zamjenica tajnika i tajnica sjednice Sabora

Kristina Zadro Omrčen, dipl. iur.
Telefon: 01/4569 436
Faks: 01/6303 008
 

Pomoćnici tajnika

Nada Milak, dipl. oec. 
Telefon: 01/6303 063 
e-mail: nada.milak@sabor.hr

Đurđica Pralas, dipl. iur.
Telefon: 01/6303 571
e-mail: durdica.pralas@sabor.hr

Ivo Rađa, dipl. ing.
Telefon: 01/6303 680
e-mail: ivo.radja@sabor.hr

Andrea Sever-Koren, dipl. iur. 
Telefon: 01/4569 538
e-mail: andrea.sever-koren@sabor.hr

Ilijana Krešić Rajič, dipl. iur. 
Telefon: 01/4569 550
e-mail: ilijana.kresic@sabor.hr