Potpredsjednici Hrvatskoga sabora

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika.

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Tijekom 10. saziva Hrvatskoga sabora, Sabor je o predsjednicima i potpredsjednicima donosio sljedeće odluke: 

- Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 22. srpnja 2020. na dužnost potpredsjednika Sabora izabrani su: Željko Reiner (HDZ), Ante Sanader (HDZ), Furio Radin (NZ), Rajko Ostojić (SDP) i Miroslav Škoro (Domovinski pokret)

- Na 3. sjednici, 14. listopada 2020., Hrvatski sabor donio je odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Rajka Ostojića čime je prestala i njegova dužnost potpredsjednika Sabora.

- Na 3. sjednici, 16. listopada 2020., Hrvatski sabor donio je odluku o izboru zastupnice Sabine Glasovac (SDP) na dužnost potpredsjednice Hrvatskoga sabora.

- Na 9. sjednici, 15. prosinca 2021., Hrvatski sabor donio je odluku o razrješenju zastupnika Miroslava Škore (nezavisni) s dužnosti potpredsjednika Sabora.

- Na 9. sjednici, 15. prosinca 2021., Hrvatski sabor donio je odluku o imenovanju zastupnika Davorka Vidovića (nezavisni) na dužnost potpredsjednika Sabora.

Ured Željka Reinera

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora 22. srpnja 2020. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je akademik Željko Reiner, zastupnik, član Hrvatske demokratske zajednice. 

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Željka Reinera


Ured potpredsjednika Sabora

Predstojnica Ureda: Antonija Rimac Gelo
Savjetnica: Mia Vukušić Mikelić
Telefon: 01/4569 440 
Faks: 01/6303 009 
e-mail: potpredsjednik_zr@sabor.hr
e-mail: mia.vukusic@sabor.hr

Ured Ante Sanadera

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora 22. srpnja 2020. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je zastupnik Ante Sanader, član Hrvatske demokratske zajednice.

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ante Sanadera 

Ured potpredsjednika Sabora

Predstojnica Ureda: Tatjana Martinović
Telefon: 01/6303-217
Faks: 01/6303-893
e-mail: potpredsjednik_as@sabor.hr

Ured Furia Radina

Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora 22. srpnja 2020. na dužnost potpredsjednika Sabora izabran je Furio Radin, nezavisni zastupnik i zastupnik talijanske nacionalne manjine. 

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Furia Radina 

Ured potpredsjednika Sabora

Predstojnica Ureda: Ružica Đikić
Telefon: 01/ 6303 049, 4569 754
Faks: 01/ 6303 345
e-mail: potpredsjednik_fr@sabor.hr 

Ured Sabine Glasovac

Na 3. sjednici Hrvatskoga sabora 16. listopada 2020. na dužnost potpredsjednice Sabora izabrana je Sabina Glasovac, članica Socijaldemokratske partije Hrvatske.

Životopis potpredsjednice Hrvatskoga sabora Sabine Glasovac


Ured potpredsjednice Sabora

Predstojnik Ureda: Dalibor Prevendar
Telefon: 01/ 4569 450 
Faks: 01/ 6303 877 
e-mail: potpredsjednica_sg@sabor.hr

Ured Davorka Vidovića

Na 9. sjednici, 15. prosinca 2021., Hrvatski sabor donio je odluku o imenovanju zastupnika Davorka Vidovića (nezavisni) na dužnost potpredsjednika Sabora.

Životopis potpredsjednika Hrvatskoga sabora Davorka Vidovića

Ured potpredsjednika Sabora

Predstojnica Ureda: Aleksandra Biškupec Šević
Savjetnik: Sebastijan Svat
Telefon: 01/4569 419, 6303 066, 4569 328
Faks: 
e-mail: potpredsjednik_dv@sabor.hr
e-mail: aleksandra.biskupec-sevic@sabor.hr
e-mail: sebastijan.svat@sabor.hr