Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka:
Nives Jurič, diplomirana pravnica
Telefon: 01/6303 781
e-mail: szop@sabor.hr