Ovlasti i dužnosti

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da predsjednik Hrvatskoga sabora:

•    može sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka
•    zamjenjuje Predsjednika Republike u slučajevima iz članka 97. stavka 1. Ustava
•    preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda u slučajevima iz članka 97. stavka 2. Ustava, odnosno po sili Ustava u slučajevima iz članka 97. stavka 3. Ustava
•    supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika Vlade koje donosi Predsjednik Republike na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi i supotpisuje rješenje o imenovanju članova Vlade koje donosi predsjednik Vlade
•    obavještava Predsjednika Republike ako se u slučaju iz članka 116. stavka 7. Ustava u roku od 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade

Poslovnikom Hrvatskoga sabora u članku 33. propisano je da predsjednik Hrvatskoga sabora:

•    predstavlja Hrvatski sabor
•    saziva i predsjeda sjednicama Hrvatskoga sabora
•    upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
•    predlaže dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora
•    brine se o postupku donošenja zakona i drugih akata
•    usklađuje rad radnih tijela
•    potpisuje zakone i druge akte koje donosi Hrvatski sabor
•    upućuje donesene zakone predsjedniku Republike radi proglašenja
•    brine se o odnosima Hrvatskoga sabora i Vlade
•    supotpisuje rješenje o imenovanju predsjednika Vlade i imenovanju članova Vlade
•    prihvaća se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Hrvatskoga sabora
•    odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja zastupnika izvan države kad mu je u svojstvu zastupnika poziv upućen od neke državne ili inozemne organizacije
•    usklađuje rad stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora u međunarodnim parlamentarnim i drugim institucijama
•    na prijedlog klubova zastupnika određuje sastav privremenih izaslanstava Hrvatskoga sabora u posjetu stranim predstavničkim tijelima i organizacijama, tako da u pravilu odgovaraju stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora te poštuju odgovarajuću zastupljenost oba spola
•    određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kada je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Hrvatskoga sabora, poštujući odgovarajuću zastupljenost oba spola
•    određuje predstavnike Hrvatskoga sabora u svečanim i drugim prigodama, poštujući odgovarajuću zastupljenost oba spola
•    na prijedlog tajnika Hrvatskoga sabora podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Hrvatskoga sabora i Stručne službe Hrvatskoga sabora
•    brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti zastupnika
•    prima prisege izabranih i imenovanih dužnosnika, kada je to određeno zakonom ili Poslovnikom Hrvatskoga sabora
•    obavlja i druge poslove određene Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Hrvatskoga sabora