Izaslanstva

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju

Tajnik: Milovan Petković
Telefon: 01/6303 600
Faks: 01/4569 457
e-mail: milovan.petkovic@sabor.hr
 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

Tajnik: Maroje Katalinić 
Telefon: 01/4569 437; 01/4569 547
Faks: 01/4569 621
e-mail: Izaslanstvo_HS_NATO@sabor.hr
 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

Tajnica: Martina Petek Stupar, voditeljica Odjela za međunarodne poslove
Telefon:  01/6303 975; 01/6303 822
Faks: 01/6303 856 
e-mail: mpstupar@sabor.hr 

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

Tajnik: Stjepan Vukas
Telefon: 01/6303 972
e-mail: stjepan.vukas@sabor.hr 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana

Tajnica: mr. sc. Snježana Ramljak, savjetnica u Odjelu za europske poslove
Telefon: 01/6303 469
Faks: 01/6303 369
e-mail: snjezana.ramljak@sabor.hr
 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

Tajnik: Stjepan Vukas
Telefon: 01/6303 972
e-mail: stjepan.vukas@sabor.hr

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

Tajnica: mr.sc. Snježana Ramljak, savjetnica u Odjelu za europske poslove
Telefon: 01/6303 469
Faks: 01/6303 369
e-mail: snjezana.ramljak@sabor.hr

Mario Straka, savjetnik u Odjelu za europske poslove
Telefon: 01/6303 539
Faks: 01/6303 369
e-mail: mario.straka@sabor.hr

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a

Tajnica Izaslanstva: Nives Jurič
Ured za međunarodne i europske poslove
Telefon: 01/6303 816
e-mail: ured-mep@sabor.hr