Pravne napomene

Odricanje od odgovornosti 

Hrvatski sabor objavljuje informacije o svome radu na Internetu od 1996. godine, ostvarujući i tako načelo javnosti svoga rada. Internetskim stranicama omogućuje se uvid u svakodnevni rad Sabora, preuzimanje informacija iz raspoloživih informacijskih izvora, kao i neposredno komuniciranje u skladu s raspoloživim tehničkim mogućnostima.

Namjera je pravodobno objavljivati što veći broj točnih i potpunih informacija, uz poštivanje načela otvorenog parlamenta, ali i zaštite ugleda i integriteta Hrvatskoga sabora kao najvišeg predstavničkog tijela Republike Hrvatske. 

Unatoč tomu, moli se javnost da uvaži sljedeće:
•Moguće je da dio objavljenih informacija nije potpun, nije sveobuhvatan ili nije usklađen s aktualnim činjeničnim stanjem. 
•Objavljeni tekstovi akata u proceduri (prijedlozi zakona, mišljenja, rezolucije, deklaracije itd.) objavljeni uz dnevni red sjednica Sabora ne moraju odgovarati stvarnom sadržaju predloženih akata, kao ni sadržaju donesenih akata te se mogu koristiti samo za osobnu informaciju. Za uvid u stvarni sadržaj predloženih akata potrebno je koristiti eDoc bazu podataka koja sadrži digitalizirane prijedloge akata i poveznice na njihove objave u službenom glasilu "Narodne novine". 
•Akti u parlamentarnoj proceduri, kao i drugi izvori informacija dostupni putem saborskih internetskih stranica mogu sadržati stavove koji nužno ne odražavaju službena stajališta Hrvatskoga sabora. 
•Navođenje osoba, organizacija, tvrtki ili društvenih pojava u bilo kojem kontekstu ne predstavlja službenu preporuku ili potporu tim osobama, organizacijama, tvrtkama niti pojavama, osim ako to nije izričito navedeno. 
•Objavljene informacije ne mogu se smatrati pravnim ni stručnim preporukama. 
•Hrvatski sabor zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja objavljenih informacija bez prethodnog upozorenja javnosti. 

Vanjski izvori podataka 

Na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora nalaze se i podaci o vanjskim izvorima podataka, uglavnom u obliku poveznica (linkova) prema drugim internetskim sadržajima: 
•Hrvatski sabor ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice sa saborskih stranica. 
•Hrvatski sabor ne daje informacije o načinu i uvjetima korištenja sadržaja iz vanjskih informacijskih izvora. Za ove informacije, posjetitelj se treba obratiti nositelju autorskih prava na te sadržaje. 
•Hrvatski sabor odriče svaku odgovornost za posljedice koje mogu proisteći iz posjeta vanjskim informacijskim izvorima. 

Zaštita autorskih prava 

Sadržaji čiji je autor Hrvatski sabor mogu se preuzimati bez posebnog dopuštenja uz navođenje izvora te javno objavljivati ne mijenjajući njihov izvorni sadržaj.  

Zaštita privatnosti 

Hrvatski sabor poštuje privatnost posjetitelja internetskih stranica. O posjetiteljima se ne prikupljaju osobni podaci, osim u slučajevima kada ih upiše i pošalje sam posjetitelj. U slučajevima kada je poznat identitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi se podaci koriste samo u svrhu zbog koje ju je pošiljatelj uputio. Unatoč tomu, posjetitelj koji odašilje osobne podatke elektroničkim putem treba uzeti u obzir ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i po pitanju sigurnosti te zaštite privatnosti osobnih podataka. 

Za potrebe održavanja sigurnosti sustava i izrade analiza uspješnosti web sustava, na web poslužitelju Hrvatskoga sabora prikupljaju se tehnički podaci o posjetiteljima koji ih osobno ne identificiraju.