Izjava o pristupačnosti

Hrvatski sabor nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) od 23. rujna 2019. kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskoga sabora koje se nalazi na adresi https://www.sabor.hr.

Hrvatski sabor nastoji prilagoditi mrežno sjedište i pripadajuće aplikacije tako da osobe s invaliditetom mogu bez poteškoća pristupati svim sadržajima. Prilikom osiguranja digitalne pristupačnosti vodi se računa o Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines) vezanim i uz platformu i uz sadržaj. Digitalna pristupačnost dodatno je omogućena i posebnim programskim dodatkom (eng. widget) u obliku posebnog izbornika pristupačnosti.

Izvršene prilagodbe na mrežnom sjedištu

 • mrežno sjedište podržano je HTML5 standardom čime su, među ostalim, podržani strukturni elementi stranica nužni za korištenje čitača ekrana, strukturiranje sadržaja u svrhu bolje pristupačnosti i druge pogodnosti
 • podržan font prilagođen potrebama osoba s teškoćama čitanja uključujući i disleksiju
 • podržano dosljedno poravnavanje teksta po lijevoj margini radi lakše čitljivosti
 • omogućena promjena veličine i debljine slova kako bi se postigla bolja vidljivost, čitljivost i raspoznatljivost slovnih znakova
 • podržana izmjena razmaka među slovima radi lakše čitljivosti
 • omogućena promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta
 • podržana prilagodba rednih razmaka u tekstu
 • omogućena promjena boje i kontrasta pozadine teksta
 • omogućena korisnička prilagodba i pamćenje postavki prilagodbe pristupačnosti
 • djelomično su usustavljeni <alt> atributi za slike, grafikone i dijagrame
 • poveznice u tekstu podcrtane su ili označene na drugi jasan način
 • poveznice su uglavnom deskriptivne i pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
 • na stranici nema audio ili videosadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • zvukovi na snimljenim audio i videosadržajima jasni su i razumljivi
 • audio i videozapisi mogu se jednostavno pokrenuti, zaustaviti i ponovo pokrenuti
 • audio i videozapisi sadrže tekstualni opis na hrvatskom jeziku koji jasno označava funkcionalnost gumba
 • veličina ikona je zadovoljavajuća
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije je izvođenje vremenski ograničeno
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim programskim platformama i uređajima
 • navigacija je dosljedna i jednostavna, s minimalnim brojem razina
 • između izbornika i podizbornika ne postoji prazan prostor kako izbornik ne bi "nestao"
 • omogućeno je preskakanje navigacije i korištenjem klikabilnog navigacijskog puta (eng. navigation path, breadcrumb trail)
 • stranice ne sadrže bljeskajuće elemente
 • elementi stranice koji nisu stalno prikazani otvaraju se i zatvaraju naizmjeničnim pritiskom (klikom), a ne prelaskom pokazivača preko njih te su inicijalno smanjeni i ujednačena izgleda na mrežnom sjedištu

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.sabor.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines) te Smjernicama Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet  za osiguravanje digitalne pristupačnosti, uz određene iznimke (neusklađenosti) koje su navedene u nastavku ove Izjave.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst),
 • dio slika, tablica i grafikona ne sadrži programski prepoznatljiv naziv (eng. caption),
 • pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana,
 • audio i videosadržaji u pravilu ne sadrže titlove,
 • djelomično postoji tekst u obliku slikovnih datoteka uglavnom iz organizacijsko-tehničkih razloga,
 • kod vizualne provjere i potvrđivanja (eng. captcha) ne postoji mogućnost i  zvučne provjere i potvrđivanja,
 • dio sadržaja objavljen na poddomenama mrežnog sjedišta uglavnom nije pristupačan iz tehničkih razloga.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 16. prosinca 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskoga sabora.

Izjava je zadnji put preispitana 16. prosinca 2020. godine.

Hrvatski sabor će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste Hrvatski sabor ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom.

Hrvatski sabor nastojat će otkloniti uočene neusklađenosti te dodatno razvijati digitalnu pristupačnost mrežnog sjedišta tijekom 2021. godine.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskoga sabora korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na: mediji@sabor.hr.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.