Arhiva

Polugodišnje izvješće o radu Službe za građane za razdoblje od siječnja do lipnja 2021.

Služba za građane realizirala je tijekom izvještajnog razdoblja pet edukativnih projekata o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola koji su održani tijekom proljeća 2021. godine.
Više

Pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2021.

Hrvatski sabor redovno, dvaput godišnje, objavljuje polugodišnje troškove rada zastupnika nastale u sklopu obavljanja njihovih službenih dužnosti te u skladu s nadležnim propisima. Prikaz troškova odnosi se na prvo polugodište 2021. odnosno na razdoblje od 1. siječnja do 15. srpnja 2021. godine.
Više

Pregled sjednica radnih tijela za razdoblje od 19. siječnja do 15. srpnja 2021.

Tijekom proljetnog zasjedanja, u razdoblju od 19. siječnja do 15. srpnja 2021. godine, unatoč otežanim uvjetima rada uslijed epidemioloških mjera propisanih s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, radna tijela održala su 294 redovne i 35 tematskih sjednica.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora za razdoblje od 19. siječnja do 15. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je u razdoblju od 19. siječnja do 15. srpnja 2021. godine održao dvije redovne plenarne sjednice (6. i 7. sjednica) u trajanju od 74 dana, na kojima je raspravljeno 187 točaka dnevnog reda.
Više

Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 16. srpnja 2021.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora u prvoj polovini 2021., od 1. siječnja do 16. srpnja, zabilježile su milijun osamsto sedamdeset dvije tisuće pregleda. U tom broju jedinstvenih je pregleda 909 tisuća.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

Hrvatski saboru razdoblju od 22. srpnja do 18. prosinca 2020. godine održao je 5 plenarnih sjednica – 3 redovne i 2 izvanredne, na kojima se raspravljalo o ukupno 135 točaka dnevnog reda.
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu

Od početka 10. saziva Hrvatskoga sabora do kraja 2020. godine, u razdoblju od 22. srpnja do 18. prosinca 2020., saborska radna tijela djelovala su u otežanim uvjetima rada uslijed epidemioloških mjera uvedenih s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. Unatoč tome, održano je ukupno 176 sjednica od čega 172 redovne i 4 tematske.
Više

Pregled troškova rada zastupnika od 22. srpnja do 18. prosinca 2020.

Hrvatski sabor redovno, dvaput godišnje, objavljuje polugodišnje troškove rada zastupnika nastale u sklopu obavljanja njihovih službenih dužnosti i u skladu s nadležnim propisima.
Više

Posjećenost saborskih internetskih stranica u 10. sazivu – od 22. srpnja do 31. prosinca 2020.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora tijekom 2020. zabilježile su nešto više od četiri milijuna pregleda. Ukupan broj jedinstvenih korisnika bio je približno 522 tisuće, a oni su učinili približno 970 tisuća jedinstvenih posjeta. Zabilježeni pokazatelji posjećenosti ukazuju na izrazito visok intenzitet korištenja saborskih internetskih stranica čemu je doprinijela i činjenica konstituiranja novoga saborskog saziva u prošloj godini.
Više

Pregled međuparlamentarne suradnje u 10. sazivu

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora u razdoblju od 22. srpnja do 31. prosinca 2020. godine aktivno su sudjelovali u svim oblicima redovite međuparlamentarne suradnje kao i na izvanredno održanim sastancima. U okolnostima pandemije uzrokovane koronavirusom većina je sastanaka održana videokonferencijskim putem, dok su sastanci s veleposlanicima i predstavnicima izvršne vlasti drugih država održani uživo.
Više

Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2020. godinu

U 2020. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo, te  sudjelovalo u edukativnim programima 3.818 osoba u 80 organiziranih skupina, a njih 2.142 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 
Više

Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 31. svibnja 2020.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 31. svibnja 2020. posjećene su 1.365.411 puta. U tom ukupnom broju bilo je 668.870 jedinstvenih pregleda.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 15. siječnja 2020. do 18. svibnja 2020. godine jednu plenarnu sjednicu (16. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 54 plenarna dana tijekom kojih je raspravljeno 196 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu Sabora

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 18. svibnja 2020. godine, radna tijela Hrvatskoga sabora, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala su ukupno 1595 sjednica, od čega 1404 redovne i 191 tematskih.
Više

Pregled troškova rada zastupnika od 1. siječnja do 18. svibnja 2020.

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 18. svibnja 2020. godine.
Više

Pregled europskih poslova u 9. sazivu Sabora

U 9. sazivu Sabor je nastavio sudjelovati u europskom zakonodavnom procesu u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i svojim Poslovnikom kao i temeljem ovlasti nacionalnih parlamenata koje proizlaze iz odredbi prava Europske unije.
Više

Rad Službe za građane od 1. siječnja 2020. do 18. svibnja 2020.

U razdoblju od 1. siječnja do 18. svibnja 2020., Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo i  poslušalo predavanje o Saboru 3.818 osoba u 80 organiziranih skupina, a njih 2.142 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 
Više

Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. zabilježile su 3.136.041 pregled od čega je 1.556.698 jedinstvenih. Korisnici su u 2019. najčešće otvarali stranicu dnevnog reda aktualne plenarne sjednice (269.718 posjeta), a zatim najave saborskih aktivnosti (152.669). 
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2019.

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2019., radna tijela Hrvatskoga sabora, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, održala su ukupno 1420 sjednica, od čega 1243 redovne i 177 tematskih.
Više

Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2019. godinu

U 2019. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo, te sudjelovalo u edukativnim programima 24.584 osoba u 578 organiziranih skupina od kojih je 10.144 prisustvovalo i nekoj od plenarnih sjednica.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2019. godini

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 18. prosinca 2019. godine.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu

U 9. sazivu, koji je započeo 14. listopada 2016. pa do 13. prosinca 2019. godine, Hrvatski sabor održao je ukupno 15 sjednica od kojih jednu izvanrednu, na kojima je raspravljeno 1506 točaka dnevnoga reda.
Više

Pokazatelji posjećenosti saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 20. srpnja 2019. 

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 20. srpnja zabilježile su ukupno 1.986.768 pregleda od čega je 1.009.670 jedinstvenih. Jedinstvenih korisnika bilo je 223.083. Saborska internetska javnost najveće zanimanje pokazala je za plenarni rad Sabora.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019., radna tijela Hrvatskoga sabora održala su ukupno 1238 sjednica, od čega 1077 redovnih i 186 tematskih. Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (105), Odbor za financije i državni proračun (76), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (72) i Odbor za poljoprivredu (72).
Više

Pregled troškova rada zastupnika od 1. siječnja do 12. srpnja 2019.

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 12. srpnja 2019. godine. 
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.  

Hrvatski sabor održao je od početka 9. saziva (14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.) ukupno 12 plenarnih sjednica u ukupnom trajanju od 330 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1295  točaka dnevnoga reda.
Više

Izvješće o radu Službe za građane u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine

Od početka godine do kraja lipnja Hrvatski sabor je posjetila, razgledala te poslušala predavanje o Saboru 12.498 osoba u 327 organiziranih skupina, a njih 4.783 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu - od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018.

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018., radna tijela Hrvatskoga sabora održala su ukupno 1027 sjednica, od čega 897 redovnih i rekordnih 130 tematskih sjednica.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu - od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018. deset plenarnih sjednica  u ukupnom trajanju od 260 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1025 točaka dnevnoga reda. 
Više

Pregled troškova rada zastupnika u 2018. godini

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 18. prosinca 2018. godine. 
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 2018. godini - od 17. siječnja do 14. prosinca 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 17. siječnja do 14. prosinca 2018. četiri plenarne sjednice (7. do 10. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 117 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 536 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora od 1. siječnja 2018. do 19. prosinca 2018.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 19. prosinca 2018. zabilježile su 3.275.313 pregleda
Više

Izvješće o radu Službe za građane u 2018. godini

11.661 građana posjetilo Hrvatski sabor tijekom 2018. godine
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 13. srpnja 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja 2018. dvije plenarne sjednice (7. i 8. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 76 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 299 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 10. srpnja 2018. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 10. srpnja 2018. godine.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 1. siječnja 2018. do 13. srpnja 2018.

U razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja 2018. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su ukupno 268 sjednica, od čega 219 redovnih i čak 49 tematskih sjednica. Odbor za zakonodavstvo održao je ukupno 26 sjednica, dok su Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku održali po 17 sjednica. Slijede Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu sa 16 sjednica te Odbor za poljoprivredu sa 14 održanih sjednica.
Više

Izvješće o posjetima Saboru i radu Službe za građane od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. Sabor su posjetile 11.824 osobe u 322 organizirane skupine. Plenarnoj sjednici prisustvovalo je 7.318 posjetitelja. Najveći broj posjetitelja bili su učenici srednjih škola (5.075). Slijede učenici osnovnih škola (4.185) te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (1.132).
Više

Posjećenost web stranica Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 15. srpnja 2018.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 15. srpnja 2018. posjećene su 1.944.323 puta od čega je bilo 1.346.829 jedinstvenih pregleda. Promatrano po kategoriji sadržaja, najviše posjeta zabilježile su saborske aktualnosti: pregled najava aktivnosti, uvid u tijek plenarne sjednice, najnovija priopćenja o aktivnostima u Saboru, pregled novih javnih poziva, natječaja i javnih rasprava. Ova skupina informacija zabilježila je 1.316.955 posjeta što znači da je gotovo svaki jedinstveni posjetitelj bio najprije zainteresiran za kratak pregled svih saborskih aktualnosti, a zatim za ostale tematske sadržaje.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 17. siječnja do 15. prosinca 2017.

Hrvatski sabor od 17. siječnja do 15. prosinca 2017. održao je četiri plenarne sjednice u trajanju od 106 plenarnih dana. Raspravljeno je 378 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 15. prosinca 2017. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 15. prosinca 2017. godine.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2017.

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2017. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su ukupno 590 sjednica, od čega 78 tematskih. Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (41), zatim Odbor za financije i državni proračun (35), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu (po 34), te Mandatno-imunitetno povjerenstvo (33). Najveći broj tematskih sjednica održali su Odbor za poljoprivredu (15) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (11).
Više

Posjeti Hrvatskome saboru i aktivnosti Službe za građane od siječnja do prosinca 2017.

U 2017. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo te sudjelovalo u edukativnim programima ukupno 24.839 osoba u 581 organiziranoj skupini. U 2017. godini 10.656 osoba prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica Hrvatskoga sabora.
Više

Pregled posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora od 15. srpnja 2017. do 15. prosinca 2017.

U razdoblju od 15. srpnja do 15. prosinca 2017. javnost saborskih internetskih stranica najviše je zanimao pregled svih aktualnosti u Saboru (847.617 posjeta). Nakon pregleda aktualnosti, najveće zanimanje bilo je za informacije o plenarnim sjednicama, pregledu novih akata u zakonodavnoj proceduri, informacijama o zastupničkim mandatima, Uredu predsjednika Sabora, o Saboru, o uredima potpredsjednika Sabora, o radu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, o propisima kojima se regulira rad Sabora te o pristupu informacijama.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 1. siječnja do 7. srpnja 2017. godine

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 7. srpnja 2017. godine. Uz pregled troškova daje se i pregled pravnih izvora o pravima i dužnostima zastupnika s izdvojenim obrazloženjima.
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. godine

Sabor je u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. održao četiri sjednice u trajanju od 99 dana. Raspravljene se 322 točke dnevnoga reda te donesena 123 zakona, od kojih su 43 usklađena sa zakonodavstvom EU-a. Donesene, prihvaćene ili primljene na znanje su i 324 odluke, 43 izvješća, 4 mišljenja, 3 strategije, po dva poslovnika, plana i zaključka te jedan državni proračun i jedna izmjena i dopuna državnog proračuna.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. godine

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 404 sjednice, od čega 57 tematskih. Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (29), zatim Mandatno-imunitetno povjerenstvo i Odbor za financije i državni proračun (po 26) te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (23). Najveći broj tematskih sjednica održao je Odbor za poljoprivredu (9).
Više

Posjeti Saboru i aktivnosti Službe za građane u razdoblju od siječnja do lipnja 2017.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. Hrvatskome saboru bilo je 14.028 posjetitelja u okviru posjeta 341 organizirane skupine. Oni su razgledali saborske prostore za posjeteljite te poslušali predavanje o Saboru, a 5.570 pojetitelja prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. Najveći broj posjetitelja bili su učenici osnovnih škola (5.397) i srednjih škola (5.308).
Više

Posjećenost internetskih stranica Hrvatskoga sabora od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017.

Web stranice Hrvatskoga sabora od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. posjećene su 4.116.970 puta od čega je bilo 1.167.851 jedinstvenih pregleda stranica. U navedenom razdoblju javnost saborskih stranica najviše zanimao pregled svih aktualnosti u Saboru: najava aktivnosti saborskih dužnosnika i radnih tijela, priopćenja o aktivnostima, tijek zakonodavne aktivnosti te pregled raznih obavijesti. Ova skupina informacija zabilježila je polovinu od svih posjeta, odnosno 2.111.290 posjeta.
Više

Pregled troškova rada saborskih zastupnika od 14. listopada do 19. prosinca 2016.

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 14. listopada do 19. prosinca 2016. godine. Uz priloženi pregled troškova za svakoga zastupnika priložena su i obrazloženja zakonskih odredbi o materijalnim pravima zastupnika.
Više

Pregled sjednica radnih tijela u razdoblju od 14. listopada do 15. prosinca 2016.

U razdoblju od 14. listopada do 15. prosinca 2016. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 137 sjednica. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (11), zatim Mandatno-imunitetno povjerenstvo (10) te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za financije i državni proračun (po 8). Od ukupnog broja sjednica, u devet radnih tijela održano je 13 tematskih.
Više