Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 1588
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 139 Prijedlog odluke Vijeća o dodjeli sredstava koja su opozvana iz projekata u okviru 10. europskog razvojnog fonda u svrhu obnove Instrumenta mirovne pomoći za Afriku 18.03.2019.
COM (2019) 142 Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o stanju proširenja proizvodnje relevantnih kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje u svijetu 15.03.2019.
COM (2019) 136 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija tržišta kapitala: napredak u izgradnji jedinstvenog tržišta kapitala za snažnu ekonomsku i monetarnu uniju 15.03.2019.
COM (2019) 141 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom u skladu sa Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora, poslovnika panela, postupka medijacije i kodeksa ponašanja za arbitre 15.03.2019.
COM (2019) 143 Izvješće Komisije Europskom parlamentu I Vijeću Izuzeće za Središnju banku Narodne Republike Kine na temelju Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (MiFIR) 14.03.2019.
COM (2019) 129 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) 14.03.2019.
COM (2019) 137 Prijedlog odluke Vijeća o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske Zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) 14.03.2019.
COM (2019) 140 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika u pogledu zahtjeva za pristup toj Konvenciji koji je podnijela Ujedinjena Kraljevina 14.03.2019.
COM (2019) 130 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.) 14.03.2019.
COM (2019) 133 Izvješće Komisije Vijeću o evaluaciji Uredbe (EU) 2016/369 o pružanju hitne potpore unutar Unije 12.03.2019.
COM (2019) 126 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku u provedbi Europskog migracijskog programa 12.03.2019.
COM (2019) 134 Prijedlog Odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegova Protokola o provedbi 12.03.2019.
COM (2019) 135 Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegova Protokola o provedbi 12.03.2019.
COM (2019) 132 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u skladu s Protokolom uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije 12.03.2019.
COM (2019) 128 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Strateški pristup Europske unije lijekovima u okolišu 11.03.2019.
COM (2019) 131 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru Konvencije TIR u pogledu prijedloga izmjene Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR 11.03.2019.
COM (2019) 124 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Svjetskoj carinskoj organizaciji u odnosu na Harmonizirani sustav 11.03.2019.
COM (2019) 108 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na Godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o zaštiti i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru te o stavljanju izvan snage Odluke 9782/17 08.03.2019.
COM (2019) 109 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Komisiji za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa i o stavljanju izvan snage Odluke 10840/14 08.03.2019.
COM (2019) 115 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međuameričkoj komisiji za tropsku tunu i u Sastanku stranaka Sporazuma o Međunarodnom programu za zaštitu dupina i o stavljanju izvan snage Odluke 10126/14 08.03.2019.
COM (2019) 111 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj komisiji za očuvanje atlantskih tuna i o stavljanju izvan snage Odluke 10974/1/14 REV 1 08.03.2019.
COM (2019) 112 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja i o stavljanju izvan snage Odluke 9389/1/14 REV 1 08.03.2019.
COM (2019) 114 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Proširenoj komisiji Konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) i o stavljanju izvan snage Odluke 10125/14 08.03.2019.
COM (2019) 125 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu 07.03.2019.
COM (2019) 122 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Bilateralnom nadzornom odboru u okviru Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu, u vezi s dodavanjem Priloga 4. Sporazumu 07.03.2019.
COM (2019) 121 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Bilateralnom nadzornom odboru u okviru Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu, u vezi s dodavanjem Priloga 3. Sporazumu 07.03.2019.
COM (2019) 101 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Komisiji za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika i o stavljanju izvan snage Odluke 10124/1/14 REV 1 07.03.2019.
COM (2019) 102 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Organizaciji za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke 9449/1/14 REV 1 07.03.2019.
COM (2019) 104 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Komisiji za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke 9451/1/14 REV 1 06.03.2019.
COM (2019) 98 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Komisiji za tunu u Indijskom oceanu i o stavljanju izvan snage Odluke 9398/1/14 REV 1 06.03.2019.
COM (2019) 103 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Organizaciji za očuvanje sjevernoatlantskog lososa (NASCO) i o stavljanju izvan snage Odluke 9450/1/14 REV 1 06.03.2019.
COM (2019) 99 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Organizaciji za ribarstvo jugoistočnog Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 10127/14 06.03.2019.
COM (2019) 97 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Regionalnoj organizaciji za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku i o stavljanju izvan snage Odluke 9784/17 06.03.2019.
COM (2019) 118 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2018/196 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. veljače 2018. o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država 05.03.2019.
COM (2019) 120 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija zrakoplovstva za Europu: Održavanje i promicanje visokih socijalnih standarda 04.03.2019.
COM (2019) 190 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi akcijskog plana za kružno gospodarstvo 04.03.2019.
COM (2019) 150 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini Europski semestar 2019.: ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 04.03.2019.
COM (2019) 123 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/124 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti 04.03.2019.
COM (2019) 152 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o napretku provedbe PREPORUKE Vijeća od 20. rujna 2016. o osnivanju nacionalnih odbora za produktivnost 01.03.2019.
COM (2019) 116 Izvješće Komisije Vijeću o primjeni posebnih pravila koja se odnose na porez AIEM koji se primjenjuje na Kanarskim otocima (dostavljeno Komisiji u skladu s člankom2. Odluke Vijeća 377/2014/EU od 12. lipnja 2014.) 01.03.2019.
COM (2019) 107 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, sporazuma o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini 01.03.2019.
COM (2019) 110 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini 01.03.2019.
COM (2019) 151 Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica 01.03.2019.
COM (2019) 113 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada 28.02.2019.
COM (2019) 105 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane, u pogledu donošenja njegova poslovnika 28.02.2019.
COM (2019) 95 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o poplavama (2007/60/EZ) Drugi planovi upravljanja riječnim slivovima Prvi planovi upravljanja poplavnim rizicima 26.02.2019.
COM (2019) 94 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti delegirane Komisiji u skladu s Uredbom (EU, EURATOM) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada 21.02.2019.
COM (2019) 87 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi i funkcioniranju Direktive 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala 21.02.2019.
COM (2019) 91 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu 21.02.2019.
COM (2019) 89 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori 21.02.2019.