Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2095
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 623 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila 12.12.2019.
COM (2019) 640 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Europski zeleni plan 11.12.2019.
COM (2019) 607 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara Energetske zajednice i Stalnoj skupini na visokoj razini Energetske zajednice (Kišinjev, 12. i 13. prosinca 2019.) 02.12.2019.
COM (2019) 616 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju uređenja tržišta roaminga 29.11.2019.
COM (2019) 930 Komunikacija Komisije - Pojačani nadzor – Grčka, studeni 2019. 29.11.2019.
COM (2019) 622 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima i Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko 29.11.2019.
COM (2019) 617 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o podatcima koji se odnose na utjecaj koji na proračun ima godišnje ažuriranje za 2019. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se primjenjuju 28.11.2019.
COM (2019) 608 Preporuka za odluku Vijeća o ažuriranju pregovaračkih smjernica za pregovore o sporazumima o gospodarskom partnerstvu (SGP-ovi) s afričkim, karipskim i pacifičkim (AKP) zemljama i regijama 28.11.2019.
COM (2019) 618 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 28.11.2019.
COM (2019) 619 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 28.11.2019.
COM (2019) 606 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za pridruživanje u sastavu zaduženom za trgovinu 27.11.2019.
COM (2019) 601 Izvješće Komisije Europskom parlamentu I Vijeću - Deveto izvješće Komisije o radu inspekcijskih mehanizama za tradicionalna vlastita sredstva (2016.–2018.) (članak 6. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. 26.11.2019.
COM (2019) 604 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće iz 2019. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2018. 26.11.2019.
COM (2019) 607 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara Energetske zajednice i Stalnoj skupini na visokoj razini Energetske zajednice (Kišinjev, 12. i 13. prosinca 2019.) 26.11.2019.
COM (2019) 599 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 21.11.2019.
COM (2019) 920 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Mađarskoj 26. rujna 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 910 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Rumunjskoj 25. rujna 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 930 Komunikacija Komisije - Pojačani nadzor – Grčka, studeni 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 552 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Dvadeseto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije 20.11.2019.
COM (2019) 921 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Mađarska nije učinkovitim djelovanjem odgovorila na Preporuku Vijeća od 14. lipnja 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 913 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije učinkovitim djelovanjem odgovorila na Preporuku Vijeća od 14. lipnja 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 922 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj 20.11.2019.
COM (2019) 912 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj 20.11.2019.
COM (2019) 557 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 19.11.2019.
COM (2019) 598 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 19.11.2019.
COM (2019) 597 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 912/2014 o financijskoj odgovornosti povezanoj s rješavanjem sporova između ulagatelja i države na temelju međunarodnih sporazuma kojih je Europska unija stranka 19.11.2019.
COM (2019) 553 Mišljenje Komisije o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom 18.11.2019.
COM (2019) 896 Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 18.11.2019.
COM (2019) 591 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu država članica i EMA-e u pogledu popisa lijekova za humanu primjenu koji su predmet dodatnog praćenja 15.11.2019.
COM (2019) 595 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. 15.11.2019.
COM (2019) 581 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. 15.11.2019.
COM (2019) 589 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, Islanda s druge strane i Kraljevine Norveške s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 584 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 586 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 590 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, Islanda, s druge strane, i Kraljevine Norveške, s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, Islanda, s treće strane, i Kraljevine Norveške, s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 585 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 588 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 587 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država članica 14.11.2019.
COM (2019) 583 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Španjolskoj i Francuskoj za primjenu posebne mjere odstupanja od članka 5. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13.11.2019.
COM (2019) 559 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Priprema za povećanje dugoročnih ambicija Izvješće o napretku mjera klimatske politike EU-a 2019. 11.11.2019.
COM (2019) 497 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provjeri potpune primjene schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj 11.11.2019.
COM (2019) 547 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/884/EZ kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a), članka 168. i članka 169. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 11.11.2019.
COM (2019) 490 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji Programa za potrošače za razdoblje 2014.–2020. u sredini programskog razdoblja 07.11.2019.
COM (2019) 565 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Preporuke Vijeća o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje 06.11.2019.
COM (2019) 575 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije tijekom 31. zasjedanja Skupštine IMO-a o donošenju izmjena rezolucije A.658(16) o upotrebi katadiopterskih materijala na sredstvima za spašavanje te njihovu ugrađivanju na ta sredstva, Postupaka za nadzor države luke iz 2017. (rezolucija A.1119(30)) i Smjernica za nadzor na temelju usklađenog sustava nadzora i certifikacije (HSSC) (rezolucija A.1120(30)) 06.11.2019.
COM (2019) 574 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 569 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 568 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 562 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom, uključujući izvješće o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 599/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom 04.11.2019.
COM (2019) 576 Preporuka za odluku Vijeća kojom se Europska unija ovlašćuje otvoriti pregovore o sporazumu o carinskoj suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći (CCMAA) s Republikom Bjelarusom 04.11.2019.