Knjižnica Hrvatskoga sabora

knjižnicaKnjižnica Hrvatskoga sabora osnovana je 1861. godine. Djeluje kao zasebna jedinica u okviru Tajništva Sabora te pruža usluge zastupnicima, radnim tijelima i djelatnicima Stručne službe Sabora.

Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira zbirku knjižnične građe te u tu svrhu obavlja poslove selekcije, nabave, obrade i davanja na korištenje građe, izrađuje, održava i razvija knjižnične baze podataka, izrađuje biltene prinova.

Osim toga pruža informacijske usluge, provodi tematska pretraživanja te uređuje i održava sadržaj i informacije u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Knjižnice.

U okviru suradnje s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), Knjižnica surađuje i razmjenjuje informacije s ostalim parlamentarnim službama u Europi i svijetu. Također je i članica Sekcije za parlamentarne knjižnice i istraživačke servise Međunarodne federacije knjižničarskih društava (IFLA).