Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O CESTOVNOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z. br. 813 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 812 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 811 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 810 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OPĆOM ŽUPANIJSKOM BOLNICOM VUKOVAR I BOLNICOM HRVATSKIH VETERANA NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje, P.Z. br. 809 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU VUKOVARA MJESTOM POSEBNOG DOMOVINSKOG PIJETETA, prvo čitanje, P.Z. br. 808 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 807 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 777 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 776 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA , drugo čitanje, P.Z.E. br. 775 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ("NARODNE NOVINE", BROJ 24/13 I 102/17) - predlagatelj: Klub zastupnika nezavisne liste mladih
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM INFRASTRUKTURNIM GRAĐEVINAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 806 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a
Više