Novi akti u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice

PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 602 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, drugo čitanje, P.Z. br. 496 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 603 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 601 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 604 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Više
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 556 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Više
PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Više