Otvoreni podaci

Hrvatski sabor objavljuje niz skupova podataka u otvorenim formatima sukladno čl. 10., stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.). Na temelju odredbi Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija Narodne novine br. 67/17), podaci se objavljuju pod standardnom otvorenom licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 Međunarodna

Otvorena dozvola omogućuje korisnicima slobodnu uporabu informacija u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene u svrhu stvaranja novih skupova podataka uz obvezno navođenje izvora informacije.

Otvorena dozvola obvezuje korisnika na imenovanje izvora odnosno upućivanje na izvor informacije (izjava o izvoru) te navođenje datuma posljednje izmjene kako je to navedeno u izvoru. 

Ukoliko informacija ne sadrži izjavu o izvoru i datumu posljednje izmjene, korisnik je obvezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je poveznica objavljena. Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru. 

Otvorena dozvola ne ovlašćuje korisnika na takvu uporabu informacija koja bi mogla upućivati na službenu podršku korisnika od strane Hrvatskoga sabora ili podršku načina uporabe informacija od strane Hrvatskoga sabora. 

Kršenje uvjeta dozvole pod kojom su podaci objavljeni uključuje trenutačan opoziv prava korisnika koji koristi informacije za ponovnu uporabu. 

Skupovi podataka za ponovnu uporabu (razina otvorenosti 3 od 5)

O Saboru

Podaci o kontaktima u Saboru

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Podaci o kontaktima ustrojstvenih jedinica Sabora

Kontakti u Uredu predsjednika Sabora i u uredima potpredsjednika

Kontakti Tajništva i stručnih službi

Kontakti radnih tijela

Kontakti klubova zastupnika

Kontakti saborskih izaslanstava

 

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/kontakti

20. prosinca 2018.

29. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Pregled troškova rada zastupnika u Hrvatskome saboru

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Pregled troškova rada zastupnika u Hrvatskome saboru

Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2019. godini

Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2018. godini

Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2017. godini 

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/press/javnost-rada

20. prosinca 2018.

29. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Iznos sredstava iz državnog proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Pregled isplaćenih sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Pregled isplaćenih sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2020. godinu 

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/pristup-informacijama/otvoreni-podaci

26. ožujka 2021.

 

CSV

CC-BY-4.0

Podaci o predsjednicima i potpredsjednicima Sabora od 2000. do 2020. godine

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Predsjedništva Sabora od 2000. do 2020.

Podaci o predsjednicima i potpredsjednicima Sabora te datumima obnašanja tih dužnosti od 2. veljače 2000. do 22. srpnja 2020.

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/pristup-informacijama/otvoreni-podaci

22. srpnja 2020.

 

CSV

CC-BY-4.0

Pregled saziva Sabora od 1990. do 2020. godine

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Pregled saziva Sabora od 1990. do 2020. godine

Temeljni podaci o saborskim vijećima, domovima i sazivima od 30. svibnja 1990. do 22. srpnja 2020. 

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/pristup-informacijama/otvoreni-podaci

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

 

9. saziv

Podaci o zastupničkoj strukturi, radnim tijelima, izaslanstvima i skupinama prijateljstva u 9. sazivu

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Zastupnici

Popis svih zastupnika od dana konstituiranja saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Parlamentarne stranke

Popis svih parlamentarnih stranaka od dana konstituiranja saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/parlamentarne-stranke

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Klubovi zastupnika

Popis svih klubova zastupnika od dana konstituiranja saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/klubovi-zastupnika

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Radna tijela

Popis radnih tijela od dana konstituiranja saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Tijela u koja su imenovani zastupnici

Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Stalna izaslanstva Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/izaslanstva 20. prosinca 2018. .26. ožujka 2021. CSV CC-BY-4.0

Skupine prijateljstva

Popis međuparlamentarnih skupina prijateljstva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

8. saziv

Podaci o zastupničkoj strukturi, radnim tijelima, izaslanstvima i skupinama prijateljstva u 8. sazivu

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Zastupnici

Popis svih zastupnika od konstituiranja do zaključenja 8. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Parlamentarne stranke

Popis svih parlamentarnih stranaka od od konstituiranja do zaključenja 8. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/parlamentarne-stranke

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Klubovi zastupnika

Popis svih klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 8. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/klubovi-zastupnika

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Radna tijela

Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 8. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Tijela u koja su imenovani zastupnici

Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici od konstituiranja do zaključenja 8. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

 

CC-BY-4.0

Stalna izaslanstva

Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 8. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/izaslanstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Skupine prijateljstva

Popis međuparlamentarnih skupina prijateljstva od konstituiranja do zaključenja 8. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

7. saziv

Podaci o zastupničkoj strukturi, radnim tijelima, izaslanstvima i skupinama prijateljstva u 7. sazivu

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Zastupnici

Popis zastupnika od konstituiranja do zaključenja 7. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Parlamentarne stranke

Popis parlamentarnih stranaka od od konstituiranja do zaključenja 7. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/parlamentarne-stranke

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Klubovi zastupnika

Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 7. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/klubovi-zastupnika

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Radna tijela

Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 7. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Tijela u koja su imenovani zastupnici

Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici od konstituiranja do zaključenja 7. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Stalna izaslanstva

Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 7. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/izaslanstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Skupine prijateljstva

Popis međuparlamentarnih skupina prijateljstva u 7. sazivu

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

6. saziv

Podaci o zastupničkoj strukturi, radnim tijelima, izaslanstvima i skupinama prijateljstva u 6. sazivu

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Zastupnici

Popis zastupnika od konstituiranja do zaključenja 6. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Parlamentarne stranke

Popis parlamentarnih stranaka od konstituiranja do zaključenja 6. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/parlamentarne-stranke

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Klubovi zastupnika

Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 6. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/klubovi-zastupnika

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Radna tijela

Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 6. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Tijela u koja su imenovani zastupnici

Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici od konstituiranja do zaključenja 6. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Stalna izaslanstva

Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 6. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/izaslanstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Skupine prijateljstva

Popis međuparlamentarnih skupina prijateljstva u 6. sazivu

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

5. saziv

Podaci o zastupničkoj strukturi, radnim tijelima, izaslanstvima i skupinama prijateljstva u 5. sazivu

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Zastupnici

Popis zastupnika od konstituiranja do zaključenja 5. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Parlamentarne stranke

Popis parlamentarnih stranaka od konstituiranja do zaključenja 5. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/parlamentarne-stranke

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Klubovi zastupnika

Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 5. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/klubovi-zastupnika

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Radna tijela

Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 5. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Tijela u koja su imenovani zastupnici

Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici od konstituiranja do zaključenja 5. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Stalna izaslanstva

Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 5. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/izaslanstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Skupine prijateljstva

Popis međuparlamentarnih skupina prijateljstva u 5. sazivu

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

4. saziv

Podaci o zastupničkoj strukturi, radnim tijelima, izaslanstvima i skupinama prijateljstva u 4. sazivu

Naziv skupa podataka

Opis skupa podataka

Izdavač

URI objave

Datum objave na službenim stranicama

Datum izmjene skupa podataka

Format

Licenca

Zastupnici

Popis zastupnika od konstituiranja do zaključenja 4. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Parlamentarne stranke

Popis parlamentarnih stranaka od konstituiranja do zaključenja 4. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/parlamentarne-stranke

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Klubovi zastupnika

Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 4. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/zastupnici/klubovi-zastupnika

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Radna tijela

Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 4. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Tijela u koja su imenovani zastupnici

Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici od konstituiranja do zaključenja 4. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/radna-tijela

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Stalna izaslanstva

Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 4. saziva

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/izaslanstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Skupine prijateljstva

Popis međuparlamentarnih skupina prijateljstva u 4. saziv

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva

20. prosinca 2018.

26. ožujka 2021.

CSV

CC-BY-4.0

Ponovna uporaba

O ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima

Otvoreni podaci tijela javne vlasti podaci su nastali u tijelima javne vlasti tijekom njihova obavljanja zakonom propisanih poslova. Tako nastale podatke svatko može slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati poštujući određene uvjete. Tijelo javne vlasti, kao izdavač skupova otvorenih podataka, odlučuje o uvjetima njihova korištenja pri tome uvažavajući načelo što manjeg ograničenja njihove ponovne uporabe te načela nultog ili naplate graničnog troška. 

Politika otvorenih podataka tijela javne vlasti i njihove ponovne uporabe potiče se u Europskoj uniji. Europska unija je 2003. godine Direktivom o ponovnoj uporabi informacija (PSI Direktiva) te njezinim izmjenama 2013., uspostavila pravni okvir za usklađivanje propisa o ponovnoj uporabi informacija u državama članicama. Komisija je 2014. godine objavila Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata dajući državama članicama smjernice za praktičnu provedbu Direktive osobito u području primjene standardnih dozvola te odlučivanju o naplati troškova ponovne uporabe podataka. Svrha regulacije i poticanja ponovne uporabe informacija koje nastaju u tijelima javne vlasti jest društvena i gospodarska dobrobit. 

Pravo na pristup informacijama tijela javne vlasti u Hrvatskoj je prvi put regulirano posebnim zakonom 2003. godine. Nakon izmjene Ustava Republike Hrvatske 2010. godine pravo na pristup informacijama postaje Ustavom zagarantirano pravo. Novim Zakonom o pravu na pristup informacijama iz 2013. te njegovim izmjenama iz 2015. godine ovo je područje harmonizirano sa zakonodavstvom Europske unije. 

Zakon o pravu na pristup informacijama ponovnu uporabu informacija definira kao "uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom". 

Pravo na pristup informacijama i njihova ponovna uporaba ostvaruju se proaktivnom objavom te podnošenjem zahtjeva. Ograničenja prava pristupa informacijama propisana su zaštitom osobnih podataka, pravom intelektualnog vlasništva, zakonima kojima se regulira nacionalna sigurnost i poslovna tajna.