Prethodni potpredsjednici Sabora

Potpredsjednici Sabora u 10. sazivu

Hrvatski sabor desetog saziva konstituiran je 22. srpnja 2020., a odluku o svome raspuštanju donio je 14. ožujka 2024. godine.
Više

Potpredsjednici Sabora u 9. sazivu

Hrvatski sabor devetog saziva konstituiran je 14. listopada 2016., a odluku o svome raspuštanju donio je 18. svibnja 2020. godine.

Potpredsjednici Sabora u 8. sazivu

Hrvatski sabor osmog saziva konstituiran je 28. prosinca 2015., a odluku o svome raspuštanju donio je 20. lipnja 2016. godine.

Potpredsjednici Sabora u 7. sazivu

Hrvatski sabor sedmog saziva konstituiran je 22. prosinca 2011., a odluku o svome raspuštanju donio je 25. rujna 2015. godine.

Potpredsjednici Sabora u 6. sazivu

Hrvatski sabor šestog saziva konstituiran je 11. siječnja 2008., a odluku o svome raspuštanju donio je 28. listopada 2011. godine.

Potpredsjednici Sabora u 5. sazivu

Hrvatski sabor petog saziva konstituiran je 22. prosinca 2003., a odluku o svome raspuštanju donio je 12. listopada 2007. godine.

Potpredsjednici Sabora u 4. sazivu

Hrvatski sabor četvrtog saziva konstituiran je 2. veljače 2000., a odluku o svome raspuštanju donio je 17. listopada 2003. godine.

Potpredsjednici Sabora u 3. sazivu

Sabor Republike Hrvatske trećeg saziva konstituiran je 28. studenoga 1995., a odluku o svome raspuštanju donio je 2. veljače 2000.

Potpredsjednici Sabora u 2. sazivu

Sabor Republike Hrvatske drugog saziva konstituiran je 7. rujna 1992., a odluku o svome raspuštanju donio je 20. rujna 1995.

Potpredsjednici Sabora u 1. sazivu

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske konstituiran je 30. svibnja 1990. Odluku o svome raspuštanju donio je 26. lipnja 1992., a stupila je na snagu 7. rujna 1992. Saziv je zaključen 7. rujna 1992. godine.