Potpredsjednici Sabora u 8. sazivu

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika. 

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. 

Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Na 2. sjednici Hrvatskoga sabora, dana 22. siječnja 2016., na dužnost potpredsjednika Sabora izabrani su Ante Sanader (HDZ), Ivan Tepeš (HSP AS) i Robert Podolnjak (Most). 

Na 2. sjednici Hrvatskoga sabora, dana 3. veljače 2016., na dužnost potpredsjednica Sabora izabrane su Milanka Opačić (SDP) i Vesna Pusić (HNS).

Ante Sanader (HDZ)

Ante SanaderRođen je 17. svibnja 1960. u Dugobabama (Klis). Završio Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike).

Potpredsjednik Hrvatskog sabora od 22. siječnja 2016. do 14. listopada 2016.

Ivan Tepeš (HSP AS)

Ivan TepešRođen je 8. kolovoza 1980. u Zagrebu. Završio studij povijesti i etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (VSS - profesor povijesti i etnologije). 

Potpredsjednik Hrvatskog sabora od 22. siječnja 2016. do 14. listopada 2016.

Robert Podolnjak (Most)

Robert PodolnjakRođen je 3. lipnja 1958. u Varaždinu.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora od 22. siječnja 2016. do 14. listopada 2016.

Milanka Opačić (SDP)

Milanka OpačićRođena je 17. travnja 1968. u Zagrebu. Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana politologinja). 

Potpredsjednica Hrvatskog sabora od 3. veljače 2016. do 14. listopada 2016.

Vesna Pusić (HNS)

Vesna PusićRođena je 25. ožujka 1953. u Zagrebu. Završila Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS – profesorica sociologije i filozofije; doktorica znanosti; sveučilišna profesorica).

Potpredsjednica Hrvatskog sabora od 3. veljače 2016. do 14. listopada 2016.