Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatska, kao država članica Europske unije, ima obvezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Europska pravna stečevina kontinuirano se razvija, stoga se i nacionalni propisi moraju s njom stalno usklađivati. 

Hrvatski sabor, od 1. srpnja 2013. godine, donosi zakone usklađene s pravnom stečevinom u postupku koji je uspostavljen u pretpristupnom razdoblju prema kojem svi prijedlozi zakona kojima se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s europskim nose oznaku „P.Z.E.“ i donose se po hitnom postupku, ako to zatraži predlagatelj.

Sabor donosi godišnji plan usklađivanja zakonodavstva, koji je sastavni dio Vladina programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine i osnovni je dokument u postupku preuzimanja i provedbe prava Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo. 

Hrvatska je obvezna provoditi postupak notifikacije odnosno pravodobnog izvještavanja Europske komisije o mjerama prijenosa novih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo kao i pravilno primjenjivati preuzeto zakonodavstvo.

Pravna stečevina Europske unije dostupna je na hrvatskom jeziku, koji je službeni jezik Unije, kako bi se hrvatskim građanima omogućila jezična ravnopravnost u pristupu europskom zakonodavstvu.

Usklađivanje s uredbama

Postupanje Sabora radi stvaranja uvjeta za učinkovitu provedbu uredbi. Uredbe su izravno primjenjive u državama članicama i stoga se njihov sadržaj ne prenosi osim u slučajevima kada se u tekstu samih uredbi utvrđuje obveza država članica o poduzimanju odgovarajućih mjera kojima se osigurava provedba i primjena uredbi pa je nacionalni zakonodavac u takvim slučajevima obvezan djelovati (npr. određivanje tijela koje je nadležno za provedbu uredbe, određivanje prekršajnih ili kaznenih odredbi). U proceduri u Hrvatskom saboru prijedlozi zakona kojima se osigurava provedba i primjena uredbi sadržavaju u prilogu ispunjenu Izjavu o usklađenosti prijedloga propisa.

Usklađivanje s direktivama

Postupanje Sabora radi preuzimanja sadržaja direktive u nacionalno zakonodavstvo na način koji omogućuje postizanje cilja propisana pojedinom direktivom. Postupak preuzimanja direktiva u uvjetima članstva identičan je usklađivanju u pretpristupnom razdoblju te prijedlozi zakona koji se usklađuje s direktivama u prilogu imaju ispunjenu Izjavu o usklađenosti prijedloga propisa i Usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa.

Usklađivanje s odlukama

Postupanje Sabora radi uspostave uvjeta u nacionalnom pravnom poretku za provedbu odluka.