Zastupnici iz Hrvatske u Europskome parlamentu u mandatu od 2024. do 2029.

Na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske, održanima 9. lipnja 2024., izabrano je dvanaest zastupnika u deseti saziv Europskoga parlamenta od 2024. do 2029. godine. 

Prema Odluci Europskog vijeća (EU) 2023/2061 od 22. rujna 2023. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta za razdoblje 2024. – 2029., Europski parlament u desetom sazivu ima 720 zastupnika.

U Europskome parlamentu članovi iz Hrvatske djeluju u okviru političkih skupina kako je navedeno u tablici. 

Prezime i ime 

Stranačka pripadnost 

Pripadnost političkoj skupini EP-a 

BARTULICA, Stephen Nikola

Domovinski pokret

Europski konzervativci i reformisti (ECR)

Borzan, Biljana

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

BOSANAC, Gordan

Možemo!

Zeleni/Europski slobodni savez (Verts/ALE) 

BRNJAC, Nikolina

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

GLAVAK, Sunčana 

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

JERKOVIĆ, Romana

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

MATIĆ, Predrag Fred 

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) 

PICULA, Tonino 

SDP

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) 

RESSLER, Karlo 

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

SOKOL, Tomislav

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP)

STIER, Davor Ivo

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 

ZOVKO, Željana 

HDZ

Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) 

Zastupnici iz Hrvatske u Europskome parlamentu u mandatu od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2014.

Od stupanja Hrvatske u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. do početka novog saziva Europskoga parlamenta 1.srpnja 2014. u EP-u je djelovalo 12 izabranih zastupnika iz Hrvatske.

Zastupnici iz Hrvatske u Europskome parlamentu u mandatu od 2019. do 2024.

Na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske, održanima 26. svibnja 2019., izabrano je jedanaest zastupnika u deveti saziv Europskoga parlamenta od 2019. do 2024. godine. 

Zastupnici iz Hrvatske u Europskome parlamentu u mandatu od 2014. do 2019.

U sazivu Europskoga parlamenta od 2014. do 2019. godine Hrvatska je imala jedanaest zastupnika, koji su izabrani na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske održanima 25. svibnja 2014. te promjenama u obnašanju mandata koje su uslijedile naknadno.