Online kviz-natjecanja "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?"

Služba za građane Hrvatskoga sabora organizira online kviz-natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?".

Kviz pitanja za osnovne škole proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole. 

Dva su cilja ovog edukativnog programa za učenike osnovnih škola: prvi je provjeriti koliko učenici znaju o Hrvatskome saboru i njegovoj ulozi u povijesti hrvatskoga naroda, a drugi je potaknuti najmlađe na učenje o ulozi Sabora u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas.

Kviz pitanja za srednje škole proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

Cilj ovog edukativnog programa za učenike srednjih škola je pružiti mogućnost učenicima da testiraju svoja znanja o Hrvatskom saboru, njegovim ustavnim nadležnostima i ustrojstvu, procedurama u donošenju akata, kao i o pravima i obvezama saborskih zastupnika. 

Poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za školsku godinu 2021./2022. za osnovne škole

Služba za građane Hrvatskoga sabora organizira osmo po redu kviz-natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“. Online kviz je koncipiran u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razred osnovne škole.

Kviz-pitanja provjerit će koliko učenici osnovnih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu u hrvatskoj povijesti, što znaju o znamenitim pojedincima koji su dali poseban doprinos u njegovu radu te  što znaju o tome kako danas Hrvatski sabor  utječe na živote građana Republike Hrvatske: što znaju o ustroju Sabora, njegovim ustavnim nadležnostima i načinu njegova rada danas, kao i o  pravima i odgovornostima saborskih zastupnika. 

Informatičku podršku online kviz natjecanju osigurava CARNet. 

Opis natjecanja
U natjecanju sudjeluje tim od tri učenika 8. razreda. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima. Škola može prijaviti samo jedan tim.

Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku.

Kviz se sastoji od 30 pitanja: 15 je pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora do 20. st. i u 20. st. do 1990. g., a drugih je 15 pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora od konstituiranja 1. višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. g. do danas. Pitanja proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Povijesti za 6., 7. i 8. razred. 
Za rješavanje kviza učenici će imati 30 minuta.

Točan odgovor u pravilu donosi jedan bod. Rezultat tima zbroj je osvojenih bodova svakog člana tima.
Natjecanje će se provoditi sukladno Pravilima natjecanja.
 

Vrste pitanja
Pitanja kviza su: pitanja alternativnog izbora (točno/netočno), pitanja višestrukog izbora, pitanja povezivanja pojmova i objašnjenja. 

Vremenik natjecanja
Natjecanje će se održati 13. svibnja 2022. godine s početkom u 10 sati.

Uputa za prijavu na natjecanje
Službene prijave na natjecanje (OBRAZAC PRIJAVE)  primat će se od 28. ožujka do 11. travnja 2022. godine na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr

Svaki član tima mora posjedovati korisnički AAI@EduHr račun kojim će se prijaviti u CARNetov sustav za učenje na daljinu MOOC u kojem će se kviz natjecanje održati.

Sve tehničke uvjete provedbe natjecanja osigurava CARNet, osim u slučaju pada sustava lokalnog e-poslužitelja.
Povjerenstvo za provedbu natjecanja nadgledat će tijek i ispravnost natjecanja.

Objava rezultata natjecanja
Preliminarni rezultati, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora do 17 sati na dan natjecanja, a konačni rezultati tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola u ponedjeljak 16. svibnja 2022. godine do 17 sati. 

Završni poredak za sve timove škola bit će dostavljen na adrese elektroničke pošte njihovih mentora u ponedjeljak 16. svibnja 2022. godine do 17 sati. 
Škole s istim brojem osvojenih bodova bit će rangirane prema vremenu predaje testa.

Nagrade i priznanja
Prva tri najbolje rangirana tima dobit će prigodne nagrade koje dodjeljuje predsjednik Hrvatskoga sabora. Svi učenici koji su sudjelovali u natjecanju dobit će pohvalnice Hrvatskog sabora. Sve škole i mentori dobit će zahvalnice Hrvatskog sabora za sudjelovanje.

Literatura za pripremu učenika
Udžbenici za nastavni predmet Povijest za 6., 7. i  8. razred

Ustav Republike Hrvatske (posebice poglavlje IV. Ustrojstvo državne vlasti)

Ostali izvori
Mrežne stranice Hrvatskoga sabora:
Poslovnik Hrvatskoga sabora
Povijest saborovanja
Znameniti govori  
O saborskoj palači
Ovlasti Sabora
                                              
Edukativni materijali:
1) 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike osnovnih škola (PDF)
2) Hrvatski sabor - edukativna prezentacija za osnovne škole (PPTX)


Članovi Povjerenstva za provedbu kviz natjecanja o poznavanju Hrvatskoga sabora:
1) dr. sc. Sanja Šurina – predsjednica Povjerenstva
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
2) Zrinka Kolobarić, dipl. iur.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
3) Dario Kovačić, mag.educ.croat. et mag.educ.hist.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
4) Domagoj Švigir, mag.educ.hist.
Visoko učilište Algebra
Ilica 242, 10 000 Zagreb
5) Erik Šneler, mag.educ.geogr. et hist.
OŠ Brod Moravice
Školska 3, 51 312 Brod Moravice

Tajnik Povjerenstva:
Dejan Jović, administrativni tajnik
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb

Sjedište i adresa Povjerenstva za provedbu kviz natjecanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“
Hrvatski sabor 
Služba za građane
Trg sv. Marka 3
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 4569-460, 01/4569-727, 01/4569-607, 01/6303-553
Faks.:  01/ 6303-018
e-adresa: gradjani@sabor.hr 

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na adresu e-pošte kviz.gradjani@sabor.hr ili na gore istaknute telefone. 

Poziv za sudjelovanje u online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za školsku godinu 2021./2022. za srednje škole

Služba za građane Hrvatskoga sabora u školskoj godini 2021./2022. organizira online kviz natjecanje pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike srednjih škola.

Kviz pitanja proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo za srednje škole u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. Pitanja su vezana uz očekivane odgojno-obrazovne ishode za polaganje državne mature iz izbornog predmeta Politika i gospodarstvo, ponajprije vezane uz politički sustav Republike Hrvatske, ustrojstvo državne vlasti te ulogu i mjesto Hrvatskog sabora kao zakonodavnog i predstavničkog tijela u ustroju državne vlasti.

Dva su cilja ovog edukativnog programa: prvi je pružiti mogućnost učenicima srednjih škola da testiraju svoje znanje o Hrvatskome saboru, njegovom ustroju i nadležnostima, procedurama u donošenju akata, kao i o pravima i obvezama saborskih zastupnika, a drugi je zainteresirati učenike za stjecanje dodatnih znanja o ulozi i mjestu Sabora u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas što podrazumijeva sve one ustavne ovlasti Sabora kao parlamenta jedne od država članica Europske unije.

Poziv za sudjelovanje u online kviz natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za šk. god. 2021./2022.
Služba za građane Hrvatskoga sabora ove školske godine organizira drugo po redu online kviz natjecanje učenika srednjih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“. Online kviz je koncipiran u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo za srednje škole u povezanosti sa kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja.

Kviz se sastoji od 30 pitanja kojima će se provjeriti koliko učenici srednjih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu i mjesto u suvremenoj hrvatskoj povijesti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas, što znaju o ustavnim ovlastima Sabora i njegovu odnosu kao nositelja zakonodavne vlasti sa nositeljima drugih grana vlasti u Republici Hrvatskoj, njegovu ustroju, djelokrugu poslova i načinu rada, procedurama u donošenju zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kao i o pravima i odgovornostima saborskih zastupnika. 
Informatičku podršku online kviz natjecanju osigurava CARNet. 

Opis natjecanja
U natjecanju sudjeluje tim od tri učenika. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima. Škola može prijaviti samo jedan tim.

Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku.

Kviz se sastoji od 30 pitanja. Pitanja proizlaze iz kurikuluma za nastavni predmet Politika i gospodarstvo iz područja politike, a zadaci slijede odgojno-obrazovne ishode ponajprije vezane uz ulogu i mjesto Hrvatskoga sabora u ustroju državne vlasti od konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine do danas, njegove ustavne nadležnosti i djelokrug rada kao parlamenta jedne od država članica EU, procedure u donošenju zakona i ostalih akata koje donosi Sabor, strukturu Sabora te obveze i prava zastupnika. 

Za rješavanje kviza učenici će imati 30 minuta.
Točan odgovor u pravilu donosi jedan bod. Rezultat tima zbroj je osvojenih bodova svakog člana tima.
Natjecanje će se provoditi sukladno Pravilima natjecanja.

Vrste pitanja (zadataka)
Pitanja (zadaci) kviza su: pitanja alternativnog izbora (točno/netočno), pitanja višestrukog izbora te pitanja povezivanja pojmova i objašnjenja. 

Vremenik natjecanja
Natjecanje će se održati 29. travnja 2022. s početkom u 10 sati.

Uputa za prijavu na natjecanje
Službene prijave na natjecanje (OBRAZAC PRIJAVE)  primat će se od 28. ožujka do 11. travnja 2022. god. na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr
 Svaki član tima mora posjedovati korisnički AAI@EduHr račun kojim će se prijaviti u CARNetov sustav za učenje na daljinu MOOC u kojem će se kviz natjecanje održati.

Sve tehničke uvjete provedbe natjecanja osigurava CARNet, osim u slučaju pada sustava lokalnog e-poslužitelja.
Povjerenstvo za provedbu natjecanja nadgledat će tijek i ispravnost natjecanja.

Objava rezultata natjecanja
Preliminarni rezultati, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora do 17 sati na dan natjecanja, a konačni rezultati, tj. popis 10 najuspješnijih timova/škola u ponedjeljak 2. svibnja 2022. godine do 17 sati. 

Završni poredak za sve timove/škole bit će dostavljen na adrese elektroničke pošte njihovih mentora u ponedjeljak 2. svibnja 2022. do 17 sati. 
Škole s istim brojem osvojenih bodova bit će rangirane prema vremenu predaje testa.

Nagrade i priznanja
Prva tri najbolje rangirana tima dobit će prigodne nagrade koje dodjeljuje predsjednik Hrvatskoga sabora. Svi učenici koji su sudjelovali u natjecanju dobit će pohvalnice Hrvatskoga sabora. Sve škole i mentori dobit će zahvalnice Hrvatskoga sabora za sudjelovanje.

Literatura za pripremu učenika
Udžbenici iz nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo koji su navedeni kao obvezna literatura za polaganje državne mature iz Politike i gospodarstva u šk. god. 2021./22. od strane NCVVO-a te Ustav Republike Hrvatske, Poslovnik Hrvatskoga sabora i Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
1.    Knežević-Hesky, Ana. 2021. Politika i gospodarstvo: udžbenik iz politike i gospodarstva za četvrti razred gimnazije. Alfa. Zagreb.
2.    Palčić, Natalija; Travaš, Željka. 2021. Politika i gospodarstvo: udžbenik u četvrtom razredu gimnazije. Školska knjiga. Zagreb.
3.    Sunajko, Goran; Čepo, Dario; Goldstein, Ivo. 2021. Politika i gospodarstvo: udžbenik za gimnazije. Udžbenik.hr.

Mrežne stranice Hrvatskoga sabora:

Ustav Republike Hrvatske
Poslovnik Hrvatskoga sabora   
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Ovlasti Sabora 
                                              
Ostali izvori

Edukativni materijali:
1) 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike srednjih škola (PDF)
2) 100 pitanja s odgovorima za provjeru znanja o Hrvatskom saboru za učenike srednjih škola (PPTX)
3) Edukativna prezentacija za srednje škole (PPTX)

Članovi Povjerenstva za provedbu kviz natjecanja o poznavanju Hrvatskoga sabora:
1) dr. sc. Sanja Šurina – predsjednica Povjerenstva
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
2) Zrinka Kolobarić, dipl. iur.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
3) Dario Kovačić, mag.educ.croat. et mag.educ.hist.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
4) Štefanko Andrić, prof.
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci
Antuna Akšamovića 31, 32 100 Vinkovci
5) Klaudija Vučetić, prof.
Klasična gimnazija Ivana Pavla II Zadar
Jerolima Vidulića 2, 23 000 Zadar

Tajnik Povjerenstva:
Dejan Jović, administrativni tajnik
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb

Sjedište i adresa Povjerenstva za provedbu kviz natjecanja „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“
Hrvatski sabor 
Služba za građane
Trg sv. Marka 3
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 4569-460, 01/4569-727, 01/4569-607, 01/6303-553
Faks.:  01/ 6303-018
e-adresa: gradjani@sabor.hr  

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu  obratiti  na adresu e-pošte kviz.gradjani@sabor.hr ili na gore istaknute telefone. 

O dosadašnjim kvizovima

Najbolji plasman na online kvizu o poznavanju Sabora postigla OŠ Luka iz Sesveta

Zagreb - Nakon natjecanja za srednjoškolce sredinom ožujka, saborska Služba za građane organizirala je 26. ožujka sedmo po redu online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskog sabora za učenike osmih razreda osnovnih škola.
Više

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina najuspješnija na online kvizu o poznavanju Sabora

Zagreb – Služba za građane Hrvatskoga sabora organizirala je u petak prvo online kviz-natjecanje o poznavanju Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola. Tri najuspješnije škole po broju osvojenih bodova, od mogućih 90, su: Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (84,5), Ekonomska i turistička škola Daruvar (81,67) i Srednja škola Marka Marulića Slatina (81).
Više

Objavljeni pozivi učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u pet edukativnih projekata o Saboru

Zagreb - Hrvatski sabor objavio je pozive za sudjelovanje učenika 8. razreda osnovnih škola te učenika srednjih škola u pet edukativnih projekata čije je održavanje planirano u prvoj polovini 2021. godine. 
Više

U natjecanju 324 učenika najbolji rezultat u poznavanju Sabora postigli Frenki Mizdrak, Jana Krišto i Marija Belošević iz Osnovne škole Josipa Račića iz Zagreba

Zagreb - Na ovogodišnjem šestom online kviz-natjecanju "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" sudjelovale su 54 osnovne škole s 324 učenika, a najbolji rezultat postigli su učenici iz Osnovne škole Josipa Račića iz Zagreba – Frenki Mizdrak, Jana Krišto i Marija Belošević.
Više

Filip Havaš najuspješniji učenik, a Osnovna škola "Draganić“ najuspješnija škola u kviz-natjecanju o Saboru

Zagreb - Učenik Filip Havaš iz Osnovne škole „Draganić“ iz Draganića najuspješnije je riješio test poznavanja Hrvatskoga sabora s rezultatom 29 od 30 bodova u roku od 15 minuta. Drugi najuspješniji rezultat postigla je učenica Katarina Dragozetić iz Osnovne škole „Milan Brozović“ iz Kastva koja je u 28 minuta osvojila 29 bodova. Najuspješniji školski tim bio je tim Osnovne škole „Draganić“ iz Draganića s osvojenih 85 od 90 bodova. Natjecalo se 357 učenika od šestog do osmog razreda, pojedinačno ili u okviru 59 timova iz 59 škola iz svih krajeva Hrvatske.
Više

Otvorene prijave za kviz-natjecanje učenika „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“

Zagreb – Saborska Služba za građane od 9. do 22. veljače 2018. na adresu elektroničke pošte kviz.gradjani@sabor.hr prima prijave za peto online kviz-natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“.
Više

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković dodijelio nagrade najuspješnijim učenicima u kvizu "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?"

Zagreb - U Hrvatskome saboru održana je svečanost dodjele nagrada pobjednicima kviza „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“.
Više

U četvrtom online kviz-natjecanju sudjelovala 384 učenika iz 64 osnovne škole

Četvrto online kviz-natjecanje pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" održano je 3. ožujka 2017. godine. Sudjelovalo je 384 učenika 6., 7. i 8. razreda iz 64 osnovne škole iz cijele Hrvatske.
Više

Najbolje poznavanje Sabora u kviz-natjecanju za 2016. godinu pokazao učenik Mato Vidaković iz Đurđevca

Treće online kviz-natjecanje o poznavanju Sabora okupilo 216 učenika iz 72 osnovne škole
Više

Rezultati drugoga online kviz-natjecanja za učenike osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" održanog 27. ožujka 2015.

Drugom online kviz-natjecanju za učenike osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?", održanom 27. ožujka 2015., pristupilo je 498 učenika iz 83 osnovne škole
Više

Učenici iz 96 osnovnih škola u prvom online kvizu održanom 7. travnja 2014. pokazali zavidno poznavanje Hrvatskoga sabora

Kviz-natjecanje osnovnih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" provela je saborska Služba za građane u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Više