Zastupničke inicijative

U Hrvatskome saboru osnovane su dvije neformalne, nestranačke inicijative zastupnika vezane uz javnu politiku zdravstva. 

U 9. sazivu Sabora,18. siječnja 2019., osnovana je neformalna skupina zastupnika pod nazivom "Zastupnici u borbi protiv raka". Skupina je osnovana po uzoru na skupinu zastupnika koja pod istim nazivom djeluje u Europskome parlamentu (MEPs Against Cancer). Cilj ove neformalne skupine zastupnika jest podizanje svijesti javnosti u borbi protiv raka, pružanje podrške oboljelima te promicanje bolje kvalitete života za one koji su pobijedili rak. 

Zastupnici u borbi protiv raka nastavili su djelovanje i u 10. sazivu Sabora, a osnovani su 4. veljače 2021. 

U 10. sazivu Sabora, 7. ožujka 2024., osnovana je nadstranačka zastupnička inicijativa “Ambasadori mentalnog zdravlja” na poticaj Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) u suradnji sa saborskim zastupnikom i liječnikom specijalistom psihijatrije Ivanom Ćelićem. 

Prioritetima javnog djelovanja novoosnovane inicijative istaknuti su: zagovaranje provedbe mjera iz Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030. i izrada akcijskih planova, dodjela financijskih sredstava za pružanje podrške u zajednici, ulaganje u prevenciju te umrežavanje svih sektora i postojećih dionika.