Aktualna prijepodneva

SabornicaHrvatski sabor, među nizom svojih ovlasti i dužnosti, obavlja i funkciju kontrole izvršne vlasti. Jedan od mehanizama parlamentarne kontrole izvršne vlasti je i aktualno prijepodne - vrijeme kada zastupnici upućuju usmena pitanja Vladi Republike Hrvatske. 

Aktualno prijepodne održava se u pravilu na početku svake sjednice Sabora, a pravila su mu propisana Poslovnikom Hrvatskoga sabora. Poslovnik tako, među ostalim, propisuje: da zastupnici mogu postavljati pitanja Vladi usmeno ili u pisanom obliku; Vladu mogu pitati o ostvarivanju njezinih ustavnih prava i dužnosti, a posebice o stanju u pojedinim područjima društvenog života, te o izvršavanju zakona i drugih akata Sabora, odnosno o radu ministarstava i drugih tijela državne uprave te organizacija koje imaju javne ovlasti; zastupnici moraju pisano najaviti postavljanje pitanja najmanje dvadeset četiri sata prije početka sjednice Sabora; predsjednik Sabora organizira javno ždrijebanje kojim se utvrđuje redoslijed postavljanja zastupničkih pitanja. Član Vlade kome je pitanje upućeno dužan je odgovoriti ili obrazložiti razloge zbog kojih ne može odgovoriti.

Osim usmenoga postavljanja zastupničkih pitanja Vladi RH tijekom aktualnoga prijepodneva, zastupnici tijekom obnašanja mandata postavljaju i velik broj pitanja pisanim putem. Sadržaj zastupničkih pitanja i odgovora Vlade RH dostupan je javnosti za razdoblje od 2004. godine do danas na adresi https://edoc.sabor.hr/ZastupnickaPitanja.aspx uz mogućnost pretraživanja po nizu kriterija.

U člancima u nastavku sadržane su temeljne informacije o održanim aktualnim prijepodnevima tijekom odabranog saziva.

Ukupno rezultata: 1
Ukupno rezultata: 1