Akreditacije

Postupak akreditiranja novinara

•    Novinari, fotografi/fotoreporteri, TV snimatelji i prateće tehničko osoblje za praćenje rada Sabora mogu se akreditirati na temelju pisanog zahtjeva njihovog uredništva. U tu svrhu potrebno je ispuniti jedan od tri ponuđena obrasca: Zahtjev za dnevnu akreditaciju, Zahtjev za stalnu akreditaciju ili Zahtjev za snimanje ili fotografiranje unutrašnjosti Hrvatskoga sabora u posebne svrhe.
•    Inozemni novinari i novinari inozemnih medijskih kuća akreditiraju se pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (detaljne informacije dostupne na http://www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=267) te im je temeljem akreditacije pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova omogućen ulazak u zgradu Hrvatskog sabora.
•    Novinari pri ulasku u zgradu Sabora podliježu sigurnosnoj provjeri i dužni su tijekom boravka u Saboru nositi akreditacijske/registracijske kartice na vidljivom mjestu.
•    Novinar, fotograf, snimatelj ili tehničar koji mijenja status (promjena poslodavca ili prestanak radnog odnosa s određenom medijskom kućom), dužan je Službi za medije vratiti akreditacijsku/registracijsku karticu i/ili zatražiti izdavanje nove.
•    Poslodavac je dužan obavijestiti Službu za medije o svakoj promjeni statusa novinara.
Novinarima registriranima za praćenje rada Sabora omogućeno je:
•    pristup i korištenje komunikacijskih resursa Novinarske sobe
•    praćenje sjednica Sabora i sjednica radnih tijela
•    uvid u prijepise tonskih snimaka (fonograme) sjednica
•    uvid u dokumentacijsku i arhivsku građu Sabora


Kontakti:

Marina Buntić Juričić, voditeljica Službe
Telefon: 01/45 69 423; 01/45 69 638; 01/63 03 565; 01/45 46 729
Telefaks: 01/45 69 611; 01/45 69 657
e-mail: mediji@sabor.hr