Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora

U rubrikama su prikazani statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi prema:

Raspodjela mandata

Stranka

Broj zastupnika

Od toga

UKUPNO

Manjine

Dijaspora

N

%

HDZ

55

 

2

55

36,4

SDP

29

 

 

29

19,2

Nezavisni

19

5

1

19

12,6

Most

11

 

 

11

7,3

HSS

4

 

 

4

2,6

HNS

4

 

 

4

2,6

GLAS

4

 

 

4

2,6

IDS

3

 

 

3

2,0

SDSS

3

3

 

3

2,0

Živi zid

3

 

 

3

2,0

BM 365

3

 

 

3

2,0

NHR

2

   

2

1,3

HDS

2

 

 

2

1,3

PH

1

 

 

1

0,7

Demokrati

1

   

1

0,7

HRAST

1

 

 

1

0,7

HSLS

1

 

 

1

0,7

HSU

1

 

 

1

0,7

HDSSB

1

 

 

1

0,7

NLM

1

 

 

1

0,7

Reformisti

1

 

 

1

0,7

SNAGA

1

 

 

1

0,7

UKUPNO:

151

8

3

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 5. travnja 2019.

 

 mandati

 

Obrazovna struktura

Stručna sprema

Muškaraca

Žena

Ukupno

%

visoka

viša

srednja

UKUPNO

88

29

117

77,5

18

2

20

13,2

14

0

14

9,3

120

31

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 5. travnja 2019.

obrazovna

 

Od 117 zastupnika s visokom stručnom spremom

Muškaraca

Žena

Ukupno

% u ukupnom broju zastupnika

akademika

1

0

1

0,7

doktora

20

6

26

17,2

magistara

2

0

2

1,3

sveučilišnih specijalista

4

1

5

3,3

UKUPNO

27

7

34

22,5

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 5. travnja 2019.

 

Zastupljenost spolova

Stranka

Zastupnika

Zastupnica

Ukupno

HDZ

43

12

55

SDP

25

4

29

Nezavisni 

16

3

19

Most 

8

3

11

HNS

2

2

4

HSS

3

1

4

GLAS

1

3

4

IDS

3

0

3

SDSS

2

1

3

Živi zid

3

0

3

BM 365

2

1

3

HDS

2

0

2

NHR

1

1

2

Demokrati

1

0

1

HRAST

1

0

1

HSLS

1

0

1

HSU

1

0

1

HDSSB

1

0

1

NLM

1

0

1

PH

1

0

1

Reformisti

1

0

1

SNAGA

1

0

1

Ukupno

120

31

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija,  5. travnja 2019.

spolovi

 

spolovi

 

 

Dobne skupine

Dobna skupina

Zastupnici

Zastupnice

Ukupno

do 30 godina

2

0

2

31 do 40 godina

20

6

26

41 do 50 godina

36

11

47

51 do 60 godina

41

13

54

61 do 70 godina

18

1

19

71 godina i više

3

0

3

Ukupno:

120

31

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 5. travnja 2019.

 

dob


Podaci se odnose na aktivne zastupničke mandate, a osvježavaju se trenutačno, pri svakoj izmjeni u strukturi mandata.

Akronimi parlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika u 9. sazivu

BM 365

Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

Demokrati

Demokrati

GLAS

Građansko-liberalni savez

HDS

Hrvatska demokršćanska stranka

HDSSB

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

HDZ

Hrvatska demokratska zajednica

HNS

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

HRAST

HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku

HSLS

Hrvatska socijalno-liberalna stranka

HSS

Hrvatska seljačka stranka

HSU

Hrvatska stranka umirovljenika

IDS

Istarski demokratski sabor

Most

Most nezavisnih lista

NHR

Neovisni za Hrvatsku

NLM

Nezavisna lista mladih

NZ

Nezavisni

PH

Promijenimo Hrvatsku

Reformisti

Narodna stranka - Reformisti

SDP

Socijaldemokratska partija Hrvatske

SDSS

Samostalna demokratska srpska stranka

SNAGA

Snaga - stranka narodnog i građanskog aktivizma

Živi zid

Živi zid