Javnost rada Hrvatskoga sabora

Pokazatelji posjećenosti saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 20. srpnja 2019. 

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 20. srpnja zabilježile su ukupno 1.986.768 pregleda od čega je 1.009.670 jedinstvenih. Jedinstvenih korisnika bilo je 223.083. Saborska internetska javnost najveće zanimanje pokazala je za plenarni rad Sabora.
Više

Pregled troškova rada zastupnika od 1. siječnja do 12. srpnja 2019.

Poštujući pravo javnosti na uvid u financijske pokazatelje vezane uz rad saborskih zastupnika, Hrvatski sabor objavljuje pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 12. srpnja 2019. godine. 
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.  

Hrvatski sabor održao je od početka 9. saziva (14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.) ukupno 12 plenarnih sjednica u ukupnom trajanju od 330 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1295  točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019., radna tijela Hrvatskoga sabora održala su ukupno 1272 sjednice, od čega 1103 redovne i 192 tematske. Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (105), Odbor za financije i državni proračun (76), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (72) i Odbor za poljoprivredu (72).
Više

Izvješće o radu Službe za građane u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine

Od početka godine do kraja lipnja Hrvatski sabor je posjetila, razgledala te poslušala predavanje o Saboru 12.498 osoba u 327 organiziranih skupina, a njih 4.783 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 
Više