Knjižnica Hrvatskoga sabora

Zbirka knjiga
Knjižni fond sastoji se od 25 000 svezaka, pretežito iz područja prava, politike, međunarodnih odnosa, uprave, povijesti, ekonomije te temeljnih djela iz sociologije, filozofije i umjetnosti.

Zbirka časopisa
Zbirka sadrži tekuće dnevne i tjedne novine te domaće i strane periodičke publikacije. Zbirka također sadrži i časopise i novine iz 19. stoljeća te izdanja HAZU-a od 1867. do danas.

Zbirka starih knjiga
Zbirka sadrži raritetnu građu koja predstavlja državnopravni, povijesni i zakonodavni kontinuitet Hrvatskoga sabora te vrijedna izdanja iz hrvatske povijesti i kulture. 

Zbirka stenogramskih zapisnika sjednica Sabora
Knjižnica posjeduje vrijednu zbirku stenogramskih zapisnika sjednica Sabora objavljenih u razdoblju od 1861. do 1980. godine, kada su se stenogramski zapisnici prestali objavljivati u tiskanom obliku.

Zbirka službenih publikacija
Zbirka okuplja službene publikacije Republike Hrvatske (Narodne novine i Međunarodni ugovori), Službeni glasnik grada Zagreba, službene publikacije Jugoslavije i republika bivše Jugoslavije te zbirku službenih publikacija iz 19. stoljeća.

Priručna zbirka
U priručnoj zbirci nalaze se enciklopedije, rječnici, biografski leksikoni i priručnici, almanasi, atlasi, godišnjaci, popisi i adresari.