Knjižnica Hrvatskoga sabora

Zbirke

Knjižnica Sabora u svom fondu okuplja vrijednu građu koja se kontinuirano nadopunjuje novim naslovima na temelju preporuka za specijalne, parlamentarne knjižnice a sukladno potrebama korisnika Hrvatskog sabora. Fond je organiziran u nekoliko zbirki:

Zbirka knjiga
Knjižni fond sastoji se od 25 000 svezaka, pretežito iz područja prava, politike, međunarodnih odnosa, uprave, povijesti, ekonomije te temeljnih djela iz sociologije, filozofije i umjetnosti. Naslovi od 1990. godine do danas su pretraživi u online katalogu, dok se stariji naslovi mogu pretražiti u katalozima na listićima. Prema Pravilniku o radu Knjižnice Sabora korisnici mogu istodobno posuditi najviše tri knjige, na rok od 30 dana.

Priručna zbirka 
U priručnoj zbirci nalaze se enciklopedije (opće i specijalne), rječnici, biografski leksikoni i priručnici, bibliografije, almanasi, atlasi, godišnjaci, popisi i adresari. Naslovi priručne zbirke pretraživi su u online katalogu Knjižnice. Priručna se građa ne posuđuje, već se može koristiti samo u čitaonici Knjižnice.

Zbirka starih knjiga
Zbirka sadrži raritetnu građu koja predstavlja državnopravni, povijesni i zakonodavni kontinuitet Hrvatskoga sabora te vrijedna izdanja iz hrvatske povijesti i kulture. Zbirka starih knjiga pretraživa je u katalozima na listićima. Građa za čitanje i proučavanje može se koristiti samo u čitaonici Knjižnice. Fotokopiranje građe nije dopušteno.

Zbirka časopisa
Zbirka sadrži tekuće dnevne i tjedne novine te domaće i strane periodičke publikacije. Naslovi časopisa pretraživi su u online katalogu Knjižnice. Zbirka također sadrži i časopise i novine iz 19. stoljeća te izdanja HAZU-a od 1867. do danas. Zbirka se ne posuđuje izvan Knjižnice i može se koristiti u čitaonici. Korisnicima je na zahtjev omogućeno fotokopiranje i skeniranje pojedinih članaka. Fotokopiranje građe iz 19. stoljeća nije dopušteno.

Zbirka službenih publikacija
Zbirka okuplja službene publikacije Republike Hrvatske (Narodne novine i Međunarodni ugovori), službene publikacije Jugoslavije i republika bivše Jugoslavije te zbirku službenih publikacija iz 19. stoljeća. Naslovi zbirke službenih publikacija pretraživi su u online katalogu, dok je zbirka službenih publikacija iz 19. stoljeća pretraživa u katalozima na listićima. Zbirka se ne posuđuje izvan Knjižnice i može se koristiti u čitaonici Knjižnice.

Specijalna zbirka
Knjižnica posjeduje vrijednu zbirku stenogramskih zapisnika sjednica Sabora objavljenih u razdoblju od 1861. do 1980. godine, kada su se stenogramski zapisnici prestali objavljivati u tiskanom obliku. Naslovi specijalne zbirke pretraživi su u online katalogu Knjižnice. Građa za čitanje i proučavanje može se koristiti samo u čitaonici Knjižnice. Fotokopiranje građe nije dopušteno.