Druga radna tijela

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Administrativna tajnica: Zdenka Žugec
Telefon: 01/4569 427 
Faks: 01/6303 025 
e-mail: financ@sabor.hr

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Tajnica: Aleksandra Biškupec Šević
Telefon: 01/4569 449; 01/6303 066
Faks: 01/6303 020
e-mail: nvsuzkor@sabor.hr; asandra@sabor.hr

Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Savjetnica: Anita Gvozdanović
Administrativna tajnica: Katica Franjić 
Telefon: 01/6303 283; 01/6303 457
Faks: 01/6303 458