Druga radna tijela

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Tajnik: Domagoj Peranić
Telefon: 01/4569 449; 01/6303 593
Faks: 01/6303 020
e-mail: nvsuzkor@sabor.hr

Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Savjetnica: Anita Gvozdanović
Administrativna tajnica: Katica Franjić 
Telefon: 01/6303 283; 01/6303 457
Faks: 01/6303 458