Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te plan nabave

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o javnoj nabavi, Hrvatski sabor objavljuje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te plan nabave. 

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17., 144/20.), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Pozivi na dostavu ponuda: