Javnost rada Hrvatskoga sabora

Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023. zabilježile su 1.263.173 različitih aktivnosti posjetitelja. Među korisničkim aktivnostima najbrojniji su pregledi stranica kojih je bilo 472.384 te preuzimanje dokumenata kojih je zabilježeno 41.792.  Posjetitelji su približno učinili 139 tisuća posjeta, a pri jednom posjetu prosječno su pregledali šesnaest stranica te se zadržali šest i pol minuta. 
Više

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 2023. godini (10. saziv)

Hrvatski sabor je u razdoblju od 17. siječnja do 20. prosinca 2023. godine održao šest plenarnih sjednica, od čega četiri redovne (15., 16., 18. i 19.) i dvije izvanredne (17. i 20.), u trajanju od 129 dana, na kojima se raspravljalo o 380 točaka dnevnoga reda.
Više

Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu – od 16. srpnja do 20. prosinca 2023.

U 10. sazivu Hrvatskoga sabora, u razdoblju od 16. srpnja do 20. prosinca 2023., radna tijela, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala su ukupno 163 sjednice, od čega 143 redovne i 20 tematskih. 
Više

Pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 27. prosinca 2023.

Hrvatski sabor redovno, dvaput godišnje, objavljuje polugodišnje troškove rada zastupnika nastale u sklopu obavljanja njihovih službenih dužnosti te u skladu s nadležnim propisima. Prikaz troškova odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 27. prosinca 2023.
Više

Pregled međunarodnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora u 2023. godini

U 2023. godini zastupnici su, u okviru redovite međunarodne suradnje te na izvanrednim sastancima, održali 359 sastanaka među kojima je 248 bilateralnih, 102 sastanka u okviru multilateralne suradnje, a sudjelovali su i u 7 promatranja predsjedničkih i parlamentarnih izbora. U Saboru je održano 228 sastanaka, a ostali u inozemstvu ili videokonferencijskim putem (12 sastanaka).
Više

Aktivnosti Hrvatskoga sabora u okviru pružanja tehničke pomoći drugim parlamentima od 2013. do 2023.

Prije stupanja u članstvo Europske unije Hrvatski sabor bio je primatelj tehničke pomoći sa svrhom jačanja administrativnih kapaciteta. Nakon stupanja u članstvo 1. srpnja 2013. Sabor je postao pružatelj tehničke pomoći drugim parlamentima posebno u kontekstu politike proširenja Europske unije na zemlje jugoistočne Europe.
Više

Godišnje izvješće o radu Službe za građane u 2023. godini

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo te poslušalo predavanje o Saboru 16.127 građana u 437 organiziranih skupina, a 9900 građana prisustvovalo je i nekoj od sjednica Sabora.
Više