Objavljeni pozivi učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u pet edukativnih projekata o Saboru

Zagreb - Hrvatski sabor objavio je pozive za sudjelovanje učenika 8. razreda osnovnih škola te učenika srednjih škola u pet edukativnih projekata čije je održavanje planirano u prvoj polovini 2021. godine. 

Riječ je o projektima koje priprema i provodi saborska Služba za građane - simuliranoj sjednici za učenike srednjih škola i online kvizu "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za osnovne škole koji se održavaju već niz godina te o tri nova projekta - online kvizu za srednje škole te o pisanju eseja, raspravljačkog teksta ili zastupničkog govora za 8. razrede osnovnih te za srednje škole. 

8. simulirana sjednica za učenike srednjih škola održat će se 19. travnja 2021. u Sabornici, a u slučaju da epidemiološke okolnosti ne dopuste susret učenika, sjednica će se održati videokonferencijskim putem. Budući da je simulirana sjednica otkazana u proljeće 2020. zbog pandemije bolesti Covid-19, 2021. bit će održana u već dogovorenom sastavu i po utvrđenom dnevnom redu. Učenički timovi simulirat će parlamentarnu raspravu o temi donošenja Zakona o zaštiti životinja. Svrha ovoga programa je pružiti učenicima mogućnost praktičnog stjecanja znanja o politici, političkim institucijama i procesima te poticati aktivno sudjelovanje mladih u oblikovanju javnih politika i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. Simulirana sjednica u Saboru održava se od 2013. godine. 

Online kviz znanja "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za učenike 8. razreda osnovnih škola održat će se 26. ožujka 2021. uz informatičku podršku CARNeta. Natjecatelji u tročlanim timovima iz škola sudionica u kvizu sudjeluju svojim AAI@EduHr korisničkim računom. Tijekom 30 minuta odgovaraju na 30 pitanja o djelovanju Sabora u razdobljima do 20., stoljeća, u 20. stoljeću do 1990. godine te od konstituiranja višestranačkog Sabora do danas. Pitanja proizlaze iz kurikuluma za predmet Povijesti od 6. do 8. razreda. 

Hrvatski sabor u ovoj školskoj godini prvi put organizira online kviz znanja i za učenike srednjih škola. Online kviz-natjecanje održat će se 12. ožujka 2021. Sudionici odgovaraju na 30 pitanja koja proizlaze iz kurikuluma za predmet Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. 

U povodu obilježavanja 30. obljetnice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, Hrvatski sabor u ovoj školskoj godini raspisuje natječaj za najbolji esej, raspravljački tekst ili zastupnički govor o temi "Trideset godina hrvatske neovisnosti" za učenike 8. razreda osnovnih škola te natječaj za najbolji esej ili zastupnički govor o istoj temi za učenike srednjih škola. 

Cilj natječaja je poticanje povijesne i političke pismenosti učenika te poticanje na razvijanje povijesnog i političkog mišljenja, kritičkog promišljanja, upoznavanja demokratskih procedura, njegovanje demokratskih načela i vrednota te domoljublja. 

Povjerenstvo za vrednovanje učeničkih radova donijet će odluku o dodjeli glavnih nagrada za tri najbolje napisana rada 5. svibnja 2021. godine. 

Detaljne upute o sudjelovanju te edukativni sadržaji za pripremu sudjelovanja u natjecanjima objavljeni su na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora, https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar

Prijave za sve projekte, osim za simuliranu sjednicu, primaju se od 11. siječnja do 22. veljače 2021. na adresu kviz.gradjani@sabor.hr, odnosno na esej.gradjani@sabor.hr

Najuspješnijim sudionicima bit će dodijeljene nagrade i pohvalnice, a uručit će ih predsjednik Sabora Gordan Jandroković na prigodnoj svečanosti.