Potpredsjednici Sabora u 2. sazivu

  • Zastupnički dom
  • Županijski dom*

Zastupnički dom

Žarko Domljan (HDZ) - rođen je 14. rujna 1932. u Imotskom (VSS – doktor znanosti). Obnašao je dužnost potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora od 7. rujna 1992. do 29. listopada 1995.

Katarina Fuček (HDZ) - rođena je 11. travnja 1957. u Ferdinandovcu, (VSS – Filozofski fakultet). Obnašala je dužnost potpredsjednice Zastupničkog doma Sabora od 7. rujna 1992. do  22. rujna 1994. (razriješena na vlastiti zahtjev).

Milan Đukić (SNS) - rođen je 10. travnja 1947. u Dnopolju (VŠS – Ekonomski fakultet). Obnašao je dužnost potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora od 7. rujna 1992. do 29. listopada 1995.

Vladimir Šeks (HDZ) - rođen je 1. siječnja 1943. u Osijeku (VSS – Pravni fakultet u Zagrebu). Obnašao je dužnost potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora od 22. rujna 1994. do 28. studenoga 1995.

Goran Granić (HSLS) - rođen je 18. travnja 1950. u Baškoj vodi (VSS – doktor tehničkih znanosti). Obnašao je dužnost prvog potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora od 21. ožujka 1995. do 28. studenoga 1995.

Županijski dom*

Damir Zorić (HSLS) – rođen je 1. siječnja 1960. u Grudama (VSS - diplomirao etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu). Obnašao dužnost potpredsjednika Županijskog doma od 22. ožujka 1993. do 12. svibnja 1997.

Ivan Aralica (HDZ) – rođen je 10. rujna 1930. u Promini (VSS - diplomirao na Filozofskom fakultetu). Obnašao dužnost potpredsjednika Županijskog doma od 22. ožujka 1993. do 12. svibnja 1997.

 

*Sabor je još do 1992. zadržao sustav od prije definirana tri vijeća, a 22. ožujka 1993. ustanovljen je Županijski dom kao regionalno predstavništvo u kojem je s po tri zastupnika bila predstavljena svaka županija.