Potpredsjednici Sabora u 4. sazivu

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika. 

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. 

Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

U 4. sazivu Hrvatskoga sabora izabrani potpredsjednici bili su: mr. Mato Arlović, Baltazar Jalšovec, dr. Ivica Kostović, akademik Vlatko Pavletić i dr. Zdravko Tomac.

  • Zastupnički dom
  • Županijski dom*

Zastupnički dom

Mato Arlović

Mr. sc. Mato Arlović, zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske, obnašao je dužnost potpredsjednika Sabora od 2000. do 2003. godine.

Rođen je 4. studenoga 1952. godine u Oštroj Luci (Republika Bosna i Hercegovina). Diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Više je puta nagrađivan i odlikovan. Jedan je od utemeljitelja Hrvatskoga pravnog centra (HPC-a). Surađuje sa sindikatima i udrugama građana, ponajviše s onima koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, humanitarnim radom i ekologijom. Potpredsjednik je Hrvatskoga crvenog križa.

  

Baltazar Jalšovec

Baltazar Jalšovec, zastupnik Libre, obnašao je dužnost potpredsjednika Sabora od 2000. do 2003. godine.

Baltazar Jalšovec rođen je 3. siječnja 1947. godine u Štrukovcu. Završio je Industrijsko-građevinsku školu u Čakovcu. Bavio se poljoprivrednim gospodarstvom te obnašao dužnost predsjednika Mjesne zajednice Štrukovec, zatim člana Skupštine općine Čakovec, a 1986. godine izabran je u Vijeće udruženog rada Sabora Republike Hrvatske.

Saborski zastupnik bio je do 2003. godine.

 

 

 

Ivica Kostović

Dr. sc. Ivica Kostović, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice, obnašao je dužnost potpredsjednika Sabora od 2000. do 2003. godine.

Ivica Kostović rođen je 7. lipnja 1943. godine u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Redoviti je profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao je u mnogim znanstvenim projektima, obavljao niz javnih djelatnosti, bavio se humanitarnim radom te sudjelovao u ratnom zdravstvu. Više je puta odlikovan, a dobitnik je i međunarodnih nagrada i počasti.

Od samostalnosti Republike Hrvatske bio je i potpredsjednik Vlade te zastupnik u Županijskom domu Sabora.

 


 

Vlatko Pavletić

Akademik Vlatko Pavletić, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice, izabran je za predsjednika Zastupničkog doma i predsjednika Sabora tijekom trećeg saziva od 1995. do 2000. godine, a od 2000. do 2003. bio je potpredsjednik Hrvatskoga sabora.

Rođen je 1930. u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uredio je niz odabranih djela hrvatskih pisaca, sastavio je kritičke panorame, književne preglede i antologije. Nakon smrti dr. Franje Tuđmana 1999. godine privremeno je obnašao dužnost predsjednika Republike Hrvatske. Bio je ministar prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa Republike Hrvatske od 1990. do 1992. Bio je zastupnik u Saboru od 1992. do 2003. godine. Preminuo je 19. rujna 2007. godine u Zagrebu.

 

 

Zdravko Tomac

Dr.sc. Zdravko Tomac, zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske, obnašao je dužnost potpredsjednika Sabora od 2000. do 2003. godine.

Zdravko Tomac rođen je 24. svibnja 1937. u Garčinu pokraj Slavonskog Broda. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Redoviti je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od samostalnosti Republike Hrvatske bio je potpredsjednik Vlade, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednik Županijske skupštine Grada Zagreba, kandidat za predsjednika Republike Hrvatske na izborima 1997. i potpredsjednik SDP-a. Preminuo je 4. siječnja 2020. u Zagrebu. 

Županijski dom*

Ivan Aralica (HDZ) – rođen je 1930. u Puljanima. Obnašao dužnost potpredsjednika Županijskog doma od 12. svibnja 1997. do 28. ožujka 2001.

Petar Jurušić (HSS) –  rođen je 24. lipnja 1946. u Bjelovaru. Obnašao je dužnost potpredsjednika Županijskog doma od 1. veljače 2000. do 28. ožujka 2001.

 

*Hrvatski sabor 28. ožujka 2001. donosi promjene Ustava Republike Hrvatske kojima se, između ostalog, ukida Županijski dom.