9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Siniša Hajdaš Dončić (SDP)

Hajdaš Dončić, Siniša

Rođen je 29. lipnja 1974. u Zaboku. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor ekonomskih znanosti).

Kontakt:
Ured potpredsjednika Hrvatskoga sabora
Viša stručna tajnica Nada First
Telefon: 01/4569 450
Faks: 01/6303 877
e-mail: nada.first@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: