Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 779

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 56. sjednici održanoj 26. rujna 2007. raspravljao o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje

Zakona o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio potpredsjednika Odbora.

POTPREDSJEDNIK
      ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
      
      Vladimir Kurečić