Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 714

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na 75. sjednici Odbora održanoj 25. rujna 2019., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 714, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. rujna 2019. godine.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o ovom Prijedlogu zakona i o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona;  Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s Konačnim prijedlogom zakona;  Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći, s Konačnim prijedlogom zakona; Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona.

Uvodno, predstavnici predlagatelja istaknuli su kako će se  donošenjem ovog Zakona uskladiti Obiteljski zakon sa Zakonom o sustavu državne uprave u dijelu u kojem je propisano da se zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja pretpostavki za sklapanje braka može podnijeti uredu za poslove opće uprave te odredbe da popisu imovine štićenika, kao član povjerenstva prisustvuje predstavnik nadležnog ureda državne uprave. Poslovi ureda državne uprave u navedenom dijelu, ovim Zakonom prelaze u nadležnost upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba.
 
Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (11„za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA OBITELJSKOG ZAKONA


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora.    

PREDSJEDNICA  ODBORA 
doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med.