Zaključak s 24. sjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, održane 19. rujna 2013.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora na 24. sjednici, održanoj 19. rujna 2013. godine raspravljao je pod točkom 5. o Zaključcima Nadzornog odbora HRT-a donesenim na 13. hitnoj sjednici, održanoj 8. srpnja 2013. godine, te je većinom glasova (s 6 glasova ”ZA” i 4 glasa ”PROTIV”) donesen sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Odbor je primio na znanje kako zaključke Nadzornog odbora HRT-a tako i očitovanje Glavnog ravnatelja HRT-a. Odbor ocjenjuje da se, unatoč opravdanosti dijela primjedbi Nadzornog odbora koje je uočilo i sankcioniralo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, nisu stekli Zakonom propisani uvjeti za nastavak pokrenutoga postupka razrješenja Glavnog ravnatelja HRT-a. Odbor smatra da Nadzorni odbor HRT-a i Glavni ravnatelj HRT-a trebaju nastaviti obavljati svoje dužnosti sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji i surađivati na otklanjanju svih uočenih nepravilnosti kao i međusobnih prijepora. 

 PREDSJEDNIK ODBORA

 Branko Vukšić