9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Istražno povjerenstvo za Agrokor

Djelokrug rada

Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru, odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao