Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 227
Ukupno rezultata: 227

petak, 15.05.2020.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Klub zastupnika Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED IRINI“ - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 950 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 14.05.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU VICEGUVERNERKE I PRESTANKU MANDATA VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT UČINKOVITOG PRAVOSUĐA ZA BOLJE POSLOVNO OKRUŽENJE, drugo čitanje, P.Z. br. 949 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 820 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 819 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 796 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 13.05.2020.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 948 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 857 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 851 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 947 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 12.05.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 946 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 08.05.2020.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

četvrtak, 07.05.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI TROŠKOVA U OBAVLJANJU JAVNIH DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 658 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 643 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 839 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZLATE HRVOJ-ŠIPEK GLAVNOM DRŽAVNOM ODVJETNICOM REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 06.05.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 942 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 941 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 30.04.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA “NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ”
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI USPOSTAVE I KORIŠTENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIM KORISNICIMA PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINACIRANJE, GRAĐENJE TE GOSPODARSKO KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ I NJENIH PRATEĆIH OBJEKATA NA CESTOVNOM ZEMLJIŠTU - podnositelj: Državni ured za reviziju
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI STUDENTSKIH CENTARA - podnositelj: Državni ured za reviziju
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBE UGOVORA O KONCESIJI ZA FINANCIRANJE, IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE JADRANSKOM AUTOCESTOM (ISTARSKI IPSILON) - podnositelj: Državni ured za reviziju
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2018. - podnositelj: Državni ured za reviziju
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju

srijeda, 29.04.2020.

PRIJEDLOG POSLOVNIKA O DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM POSLOVNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, drugo čitanje, P. Z. E. br. 844 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 934 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 933 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 24.04.2020.

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 15. RUJNA 2018. DO 15. SRPNJA 2019. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 23.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 859 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 772 - predlagatelj: zastupnik Mirando Mrsić
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 925 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 22.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UVOĐENJU BANKOVNIH KARTICA ZA BLOKIRANE GRAĐANE ZA VRIJEME BOLESTI COVID-19 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 915 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 914 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 913 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 912 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 911 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 910 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 909 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 908 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 927 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 926 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 17.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 923 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 835 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 16.04.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, drugo čitanje, P.Z. 805 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 924 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 922 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 15.04.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 821 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 921 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 07.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 907 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Goran Aleksić
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBUSTAVI I/ILI OPROSTU DIJELA PLAĆANJA PREDUJMOVA PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK ZA SVE POREZNE OBVEZNIKE POGOĐENE KRIZOM KORONAVIRUSA COVID-19 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POVEĆANJU IZNOSA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID-19) - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POVEĆANJU NAJVIŠEG MJESEČNOG IZNOSA NAKNADE PLAĆE NA TERET SREDSTAVA HZZO-a IZOLIRANIM, ODNOSNO SAMOIZOLIRANIM ZAPOSLENICIMA USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 892 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 891 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 889 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 888 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 887 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

ponedjeljak, 06.04.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 830 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 829 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 843 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 898 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 902 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 901 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 900 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 899 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 03.04.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 906 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 904 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 905 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 903 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 897 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 896- predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 895 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 02.04.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 822 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KOJI PREDSTAVLJA INSTRUMENT PREDVIĐEN ČLANKOM 3. STAVKOM 2. SPORAZUMA O IZRUČENJU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA POTPISANOG 25. LIPNJA 2003., U POGLEDU PRIMJENE UGOVORA O IZRUČENJU POTPISANOG 25. LISTOPADA 1901., drugo čitanje, P.Z. 883 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KOJI PREDSTAVLJA INSTRUMENT PREDVIĐEN ČLANKOM 3. STAVKOM 3. SPORAZUMA O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA POTPISANOG U WASHINGTONU DANA 25. LIPNJA 2003., drugo čitanje, P.Z. 882 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 01.04.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, drugo čitanje, P.Z. br. 804 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 886 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 27.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODVJETNIŠTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 884 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 26.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 856 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 857 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 25.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA, prvo čitanje, P.Z. br. 852 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 881 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 20.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 855 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 19.03.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE, IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU
HRVATSKOGA SABORA
a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA – predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

srijeda, 18.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 878 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 877 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 876 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 874 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 875 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 873 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 872 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 870 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 871 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 869 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 868 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA , hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 867 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 866 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 865 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 864 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 863 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 862 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 861 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ORSATA MILJENIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA KAROLINE LEAKOVIĆ
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 860 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 13.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 751 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

četvrtak, 12.03.2020.

PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 672 - predlagatelj: zastupnik Damjan Vucelić
PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 770 - predlagatelj: zastupnik Mirando Mrsić
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 851 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 11.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 674 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

petak, 06.03.2020.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KEMIKALIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 814 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 05.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 817 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagateljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
PRIJEDLOG STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE DO 2040. GODINE S POGLEDOM NA 2070. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 04.03.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 663 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 668 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 815 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 28.02.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU VODITELJA I PRESTANKU MANDATA VODITELJICE, RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI MEDITERANA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ZAMJENICE ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
DAVANJE MIŠLJENJA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJI JE PODNIO ZASTUPNIK ARSEN BAUK
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2018. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, prvo čitanje, P.Z.E. br. 844 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 27.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 678 - predlagatelji: zastupnici Snježana Sabolek i Damjan Vucelić
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA - predlagatelj: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PRIJENOSU I OBJEDINJAVANJU DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND, drugo čitanje, P.Z. br. 842 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 843 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 26.02.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DRAŽENA JELENIĆA DUŽNOSTI GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 848 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, drugo čitanje, P.Z.E. 824 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 21.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 838 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 20.02.2020.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV LOVRE KUŠČEVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OPĆOM ŽUPANIJSKOM BOLNICOM VUKOVAR I BOLNICOM HRVATSKIH VETERANA NA REPUBLIKU HRVATSKU, drugo čitanje, P.Z. br. 809 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU VUKOVARA MJESTOM POSEBNOG DOMOVINSKOG PIJETETA, drugo čitanje, P.Z. br. 808 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 19.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z. br. 752 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 840 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 839 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 834 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 14.02.2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

četvrtak, 13.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 570 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2018. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

srijeda, 12.02.2020.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE ROMANE JERKOVIĆ I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNICE MIRELE AHMETOVIĆ
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA prof.dr.sc. MILANA KUJUNDŽIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA mr.sc. DRAGICE VRANJEŠ
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2018. GODINI - podnositelj: glavni državni odvjetnik
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 835 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 07.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 604 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 06.02.2020.

TREĆA REVIZIJA PROGRAMA RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO I TREĆA REVIZIJA PROGRAMA ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA (RAO) I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA (ING) NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO - davanje prethodne suglasnosti Hrvatskoga sabora za potvrđivanje:
podnositelj: Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 829 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 830 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 828 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 05.02.2020.

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 31.01.2020.

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije
IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2018. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA IZV. PROF. DR. SC. VILIJU BEROŠU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA ZDRAVSTVA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 30.01.2020.

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KEMIKALIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 814 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 769 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 815 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 29.01.2020.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 822 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PATENTU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 679 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 823 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 24.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 820 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 819 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 23.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 824 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 803 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z. br. 635 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 22.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 821 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 754 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 760 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 818 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 17.01.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, prvo čitanje, P.Z. br. 804 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 16.01.2020.

PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2020. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d., drugo čitanje, P.Z. 642 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 796 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 805 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA BLAŽENKI DIVJAK, MINISTRICI ZNANOSTI I OBRAZOVANJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru

srijeda, 15.01.2020.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2019. GODINI - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA