Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 95
Ukupno rezultata: 95

srijeda, 13.03.2024.

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnik Hrvoje Zekanović
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2025. GODINE - "GODINOM OBILJEŽAVANJA 1100. OBLJETNICE HRVATSKOGA KRALJEVSTVA" - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM - predlagatelj: pravobranitelj za osobe s invaliditetom
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE POSEBNOG UPRAVNOG PODRUČJA HONG KONGA NARODNE REPUBLIKE KINE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 640 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA RADI UTVRĐIVANJA (POTENCIJALNOG) KORUMPIRANJA MEDIJA JAVNIM NOVCEM - predlagatelji: 18 zastupnika u Hrvatskome saboru

utorak, 12.03.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O RAZGRANIČENJU ISKLJUČIVIH GOSPODARSKIH POJASEVA, drugo čitanje, P.Z. br. 630 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 569 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 636 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

ponedjeljak, 11.03.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O POTREBI ZA PISANIM SPORAZUMOM U VEZI S JEDINICAMA NEPRIHVATLJIVIMA PREMA LEAHYJEVU PRAVILU, drugo čitanje, P.Z. br. 639 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 638 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LOBIRANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 579 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 593 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆI I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 637 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 08.03.2024.

IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O SVEOBUHVATNOM PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KRALJEVINE TAJLANDA, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 626 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I VLADE MALEZIJE, S DRUGE STRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 625 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 07.03.2024.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2022. GODINI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 633 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 632 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 06.03.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOSTAVI SUDSKIH PISMENA, drugo čitanje, P.Z. br. 603 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 623 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 617 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 616 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 615 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 05.03.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 590 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 591 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 592 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU IZVRŠENJA PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SKUPINI PREDMETA STATILEO PROTIV HRVATSKE (BROJ ZAHTJEVA: 12027/10 I DR.) I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-I-3242/2018 I DR., drugo čitanje, P.Z. br. 619 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 01.03.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 628 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI, drugo čitanje, P.Z. br. 573 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 29.02.2024.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRIGOVORE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT „REVITALIZACIJA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE“ IZ OKVIRNOG ZAJMA, drugo čitanje, P.Z. br. 629 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG STRATEGIJE DEMOGRAFSKE REVITALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2033. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 28.02.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 631 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 627 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 23.02.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 607 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/740 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. SVIBNJA 2020. O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE PARAMETRE, IZMJENI UREDBE (EU) 2017/1369 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1222/2009, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 624 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 580 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 22.02.2024.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 602 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

srijeda, 21.02.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 539 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 16.02.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, prvo čitanje, P.Z. br. 621 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 574 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 575 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 15.02.2024.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA I ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA- predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2024. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

srijeda, 14.02.2024.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“ I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 596 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 620 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 538 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 09.02.2024.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU PRVOG PETKA U VELJAČI "DANOM CRVENIH HALJINA - NACIONALNIM DANOM BORBE PROTIV MOŽDANOG UDARA U ŽENA" - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI ZA SREDSTVA POMORSKE NAVIGACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 608 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O IZGRADNJI CESTOVNOG MOSTA PREKO POTOKA KAMENICA IZMEĐU NASELJA OBREŽ (REPUBLIKA HRVATSKA) - BOŽAKOVO (REPUBLIKA SLOVENIJA) NA HRVATSKO-SLOVENSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI, drugo čitanje, P.Z. br. 613 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 08.02.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 569 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 612 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 07.02.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 570 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 623 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 02.02.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 502 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 01.02.2024.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O LOBIRANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 579 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 31.01.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 611 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU IVANA TURUDIĆA GLAVNIM DRŽAVNIM ODVJETNIKOM REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 26.01.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOSTAVI SUDSKIH PISMENA, prvo čitanje, P.Z. br. 603 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 25.01.2024.

IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 561 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM JEZIKU, drugo čitanje, P.Z. br. 572 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 24.01.2024.

IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 609 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU IZVRŠENJA PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SKUPINI PREDMETA STATILEO PROTIV HRVATSKE (BROJ ZAHTJEVA: 12027/10 I DR.) I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-I-3242/2018 I DR., prvo čitanje, P.Z. br. 619 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 597 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 19.01.2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 550 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 614 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 18.01.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 617 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 616 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 615 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 17.01.2024.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 589 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI, drugo čitanje, P.Z. br. 470 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

utorak, 16.01.2024.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 592 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 591 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 590 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

ponedjeljak, 15.01.2024.

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA SAVJETA ZA ROBNE ZALIHE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA, IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DAMIRA HABIJANA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA LJUBICE JEMBRIH