10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

O odboru

Djelokrug rada

– predlaže Saboru odluku o prestanku mandata zastupniku, odluku o početku mirovanja mandata zastupnika, odluku o prestanku mirovanja mandata zastupnika, odluku o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika, kao i odluku o prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika, predlaže Saboru donošenje odluke o imunitetu zastupnika, a kada Sabor ne zasjeda, odlučuje o imunitetu, s tim da odluku mora naknadno potvrditi Sabor
– obavlja i druge poslove određene Poslovnikom.

Kontakti

Tajnica Povjerenstva: Anita Gvozdanović
Telefon: 01/4569 439; 6303 457
Faks: 01/6303 077
e-mail: mandatno.povjerenstvo@sabor.hranita.gvozdanovic@sabor.hr

 

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti