Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 77. sjednici održanoj 4. srpnja 2007. godine, Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od  02. srpnja 2007.godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu kao matično radno tijelo.     

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo osnovna makroekonomska kretanja u 2007. godini. U prvom tromjesečju 2007. godine zabilježen je realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 7,0%. Industrijska proizvodnja je u prvih pet mjeseci na međugodišnjoj razini porasla 8,1% dok je tijekom prva četiri mjeseca porast građevinskih radova iznosio 5,5%, a realni rast prometa trgovine na malo 7,5%. Pozitivni trendovi zabilježeni su i u turizmu tako je rast turističkih dolazaka 13,9% a rast turistička noćenja 8,5% na međugodišnjoj razini u prva četiri mjeseca 2007. godine. Ubrzana gospodarska aktivnost praćena je daljnjim smanjenjem nezaposlenosti, tako je u prvih pet mjeseci 2007. godine prosječan broj nezaposlenih smanjen u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 20 tisuća nezaposlenih ili 6,4%.
Prema novom planu za 2007. godinu ukupni proračunski prihodi iznose 108.502 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu (prvotni plan za 2007.g. 103.489,2 milijuna kuna) bilježe povećanje od 13,9%. Ovako procijenjen rast u skladu je s ostvarenjem prihoda u prvih pet mjeseci i očekivanjima do kraja godine. Predloženim rebalansom državnog proračuna povećani prihodi koriste se za daljnja ulaganja u ravnomjerni regionalni razvoj (87,5 milijuna kuna), za ulaganja u obrazovanje i znanost ( 290,9 milijuna kuna), za potpore u poljoprivredi ( povećan proračun Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva za 243,8 milijuna kuna od toga 128,5 milijuna kuna za subvencije u poljoprivredi), rješavanje dugova u zdravstvu ( povećana izdvajanja za dobavljače HZZO-a za 1.725,0 milijuna kuna), izdvajanja za mirovine branitelja (povećavaju se za 297,8 milijuna kuna), brigu za osobe s posebnim potrebama (dodatnih 116,2 milijuna kuna), dječji doplatak ( povećana izdvajanja za 107,1 milijun kuna), ovrhe u svezi neisplate božićnica, regresa javnim i državnim službenicima i namještenicima i dr. ( dodatnih 380 milijuna kuna za ovrhe u Ministarstvu unutarnjih poslova i 60 milijuna za ostala ministarstva i druga tijela državne vlasti), te osiguranje dodatnih 114 milijuna kuna za aktivnosti koje su nužne za provedbu primjene pravnog režima Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Pored navedenog dio prihoda neće se potrošiti već se ovim rebalansom definira niža razina deficita od onog predviđenog prijašnjim planom za 2007. godinu, tako se Deficit smanjuje sa 2,8% na 2,6% BDP-a ( prvotnim planom za 2007.g. deficit je iznosio -4.597 milijuna kuna, a rebalansom se smanjuje za 1.100 milijuna kuna i iznosi -3.497 milijuna kuna).

Ukupni proračunski rashodi u 2007. godini, ovim rebalansom državnog proračuna, iznose 111.998,4 milijuna kuna i veći su za 3.912,1 milijun kuna od prvotnog plana za 2007. godinu. U 2007. godini prihodi poslovanja su za 3.496,9 milijuna kuna manji od rashoda. Kada se uzme u obzir da su u rashode poslovanja uključene i kamate u iznosu od 4.586,9 milijuna kuna proizlazi da se potrošnja države u potpunosti financira iz prihoda bez potrebe za daljnjim zaduživanjem.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora u cijelosti je podržao Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, te je odlučio većinom glasova ( 7 glasova «za» i jedan glas «suzdržan»)  Hrvatskom saboru predložiti donošenje

      IZMJENA I DOPUNA  DRŽAVNOG   PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU


kao i slijedećih Odluka:
- Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2007. godinu,
- Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu,
- Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2007. godinu,
- Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2007. godinu,
- Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2007. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Šime Prtenjača, Predsjednik Odbora.

    PREDSJEDNIK  ODBORA
                                                                                                                         Šime  Prtenjača