Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, P. Z. br. 530

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora  razmotrio je na 51. sjednici održanoj 23. siječnja 2007. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. prosinca 2006.

Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja osvrnuo se na razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. Prihvaćen je prijedlog kojim sudac može biti privremeno upućen na rad u drugi sud najduže na vrijeme od dvije godine. Taksativno se nabrajaju razlozi za razrješenje s dužnosti predsjednika suda. Kako su predsjednici sudova po položaju članovi sudačkog vijeća, propisuje se dužnost konstituiranja vijeća u roku od četiri mjeseca.

U raspravi su članovi Odbora podržali predložene izmjene i dopune Zakona. U pogledu odredbe da sudac može biti privremeno upućen na rad i bez svoje suglasnosti, u drugi sud istog stupnja do 50 km udaljenosti od suda u kojem obnaša dužnost najduže na vrijeme od dvije godine, obrazloženo je da se intencija predlagatelja na udaljenost od 50 km odnosi na područje jednog županijskog suda.

 

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa osam (8) glasova “za”  predložio Hrvatskom saboru da donese

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Emila Tomljanovića.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Emil Tomljanović