Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona, P. Z. br. 709

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora razmotrio je na 58. sjednici održanoj 26. rujna 2007. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja osvrnuo se na razlike između Konačnog prijedloga zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. Naplata novčanih iznosa za uzdržavanje može se provesti na cjelokupnoj imovini ovršenika, djeci se osigurava minimalan iznos za uzdržavanje uz obvezu centara za socijalnu skrb na plaćanje privremenog uzdržavanja, članak 62. predviđa novine u zasnivanju posvojenja, propisuju se rokovi za donošenje provedbenih propisa i dr.

U raspravi su članovi Odbora podržali izmjene Zakona istaknuvši njihovu važnost kako u materijalnom tako i u procesnom smislu. Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa sedam (7) glasova “za” odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Emila Tomljanovića.

PREDSJEDNIK ODBORA
Emil Tomljanović