Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, P. Z. br. 675

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora  razmotrio je na 54. sjednici održanoj 24. travnja 2007. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. travnja 2007.
Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela.
U uvodnom izlaganju ministrica pravosuđa istaknula je da Strategija reforme pravosuđa sadrži mjere reforme, među kojima je i racionalizacija mreže sudova. Vlada RH Zaključkom od 9. ožujka 2007. započela je proces racionalizacije spajanjem sudova iste vrste, te je u okviru projekta CARDS 2003., odredila spajanje pet općinskih i pet prekršajnih sudova. Radna skupina za izradu Prijedloga racionalizacije mreže sudova utvrdila je kriterije spajanja, spajanje sudova u kojima dužnost sudaca obavlja manji broj sudaca od njih petero, odnosno sudova na međusobno manjoj udaljenosti od 50 km.
Prijedlogom se propisuje prestanak mandata predsjednicima prekršajnih sudova koji se spajaju, a ministar pravosuđa ovlastit će  osobu za obavljanje poslova sudske uprave do imenovanja novog predsjednika suda u prekršajnim sudovima u Karlovcu, Delnicama, Glini, Obrovcu i Korenici.          
Bez rasprave, Odbor za pravosuđe  je sa pet (5) glasova “za”, jednim (1) “uzdržanim i dva (2) glasa “protiv” odlučio  predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA PREKRŠAJNIH SUDOVA

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Emila Tomljanovića.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                       Emil Tomljanović